Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№101 від 12.06.2014 p 

 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської
ради проекту рішення «Про встановлення
вартості харчування учнів та вихованців
у закладах освіти м. Одеси на 2014 рік»
 
 
 
Відповідно до ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”, від 26.08.2002 року № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, від 22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, з метою якісного харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, школах-інтернатах міста, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
         1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення „Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси на 2014 рік” (додається).
 
         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
 
  
 
Міський голова                                                                     Г. Труханов
 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№101 від 12.06.2014 p 

  
 
Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси на 2014 рік
  
 
Відповідно до ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”, від 26.08.2002р. № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”, від 22.11.2004р. № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, беручи до уваги необхідність соціального захисту сімей, які мають дітей, з метою якісного харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах, школах-інтернатах міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити вартість харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси на 2014 рік згідно з додатком.
 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
2.1. Забезпечити в повному обсязі в межах бюджетних асигнувань по галузі „Освіта” своєчасне фінансування витрат, пов’язаних з організацією дитячого харчування в закладах освіти міста Одеси.
2.2. Забезпечити харчування учнів та вихованців закладів освіти міста в межах встановленої вартості. Посилити контроль за дотриманням належних умов харчування дітей всіх категорій та визначенням пільгового контингенту.
2.3.  Здійснювати контроль цільового використання коштів на харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста.
 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 19.02.2013р. № 2762-VІ „Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців в закладах освіти м. Одеси на 2013 рік”.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.      
 
 
 
 
Міський голова                                                        Г. Труханов
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                   О. Оніщенко

 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від
  
 
 
Вартість харчування
учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси на 2014 рік
  
 
№№
з/п
Контингент учнів та вихованців за типами закладів освіти
Вартість харчування 1 дитини на 1 день (грн)   з 01.01.2014р.
Вартість харчування  1 дитини на 1 день (грн)  з 01.09.2014р.
1.
Дошкільні заклади (дошкільні групи навчально-виховних комплексів) компенсуючого та загального типів:
-   до 3 років;
-   з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
14,00
20,00
 
 
 
14,00
20,00
2.
Дошкільні навчальні заклади (дошкільні групи навчально-виховних комплексів) санаторного типу:
-  до 3 років;
-   з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
17,00
23,00
 
 
 
17,00
23,00
3.
Дошкільні навчальні заклади з режимом роботи цілодобового, інтернатного перебування:
-   до 3 років;
-  з 3 років до 6 (7) років
 
 
22,00
29,00
 
 
22,00
29,00
4.
Відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (дошкільних груп навчально-виховних комплексів) (без пільгового контингенту):
-  з 1 року до 3 років;
-  з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
 
7,00
10,00
 
 
 
 
7,00
10,00
5.
Відшкодування вартості харчування вихованців пільгового контингенту дошкільних навчальних закладів:
-  до 3 років;
-  з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
3,50
5,00
 
 
 
3,50
5,00
6.
Відшкодування вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів (дошкільних груп навчально-виховних комплексів) з режимом роботи цілодобового, інтернатного перебування (без пільгового контингенту):
-   до 3 років;
-   з 3 років до 6 (7) років
 
 
 
 
 
 
11,00
14,50
 
 
 
 
 
 
11,00
14,50
7.
Одеський комунальний навчальний заклад „Дитячий будинок „Перлинка”:
- з 3 років до 6 років;
- з 6 років до 10 років
 
31,00
34,50
-
 
31,00
34,50
40,50
8.
Учні, які несуть Почесну Вахту на Посту № 1
8,00
8,00
9.
Пільговий контингент 1-11-х класів загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів, у тому числі діти-інваліди
 
8,00
 
8,00
10.
Учні загальноосвітніх навчальних закладів
(діти 1-4-х класів)
 
6,10
 
6,10
11.
Спеціалізована школа-інтернат № 2, загальноосвітня школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів:
- від 6 років до 10 років;
- від 10 років і старше
 
 
 
34,50
40,50
 
 
 
34,50
40,50
12.
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
 
39,00
 
42,90
13.
Спеціальна школа № 75 І-ІІ ступенів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку
 
25,00
 
25,00
14.
Учні спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 310, 313, 241
 
20,00
 
20,00
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                         О. Бриндак  
 

Сторінка створена: 2014.06.18 11:23