Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№240 від 20.03.07р

Про затвердження форм бланків акта перевірки об’єктів торгівлі та
сфери послуг й акта анулювання документів дозвільного характеру


Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 12 статті 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, на підставі пункту 3.2. додатка до рішення Одеської міської ради від 26.01.2007р. № 968-V “Про Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг”, пункту 4.2. додатка 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2006р. № 868 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.2003р. № 519 “Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг”, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити форми бланків акта перевірки об’єктів торгівлі та сфери послуг й акта анулювання документів дозвільного характеру (додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                 Е. Гурвіц
Керуюча справами          Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 240 від 20.03.07р.

 

 

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
Одеської міської ради
м. Одеса, вул. Преображенська, 60, тел.722-04-39; 725-20-04

 
Акт перевірки об’єктів торгівлі та сфери послуг
№ _________
від “___” __________ 2007р.
 
 
Посадовою (ими) особою (ами) управління розвитку споживчого ринку та
захисту прав споживачів Одеської міської ради
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
за участю представника (ків) _________________________________________________
                                                            (назва органу, посада, прізвище та ініціали)
___________________________________________________________________________
(заповнюється в разі присутності)
____________________________________________________________________________
                 (найменування та місцезнаходження господарюючого суб’єкта)
____________________________________________________________________________
                                                             (прізвище та ініціали керівника)
____________________________________________________________________________
       (номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію, назва органу, що його видав,
____________________________________________________________________________
                                                     ідентифікаційний код)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                           (номер, дата видачі дозволів)
____________________________________________________________________________
                             (місцезнаходження об’єкта)
 
проведено обстеження  об’єкта торгівлі, сфери послуг
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                  (вид об’єкта, товарна спеціалізація та асортимент)
 
у результаті якого встановлена недостовірність інформації, що була підставою для видачі документів дозвільного характеру, а саме:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
         (назва документів дозвільного характеру та суть недостовірної інформації)
 
На підставі результатів обстеження та з метою усунення порушення пункту 12 статті 7 Закону України
„Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності”, повідомляємо, що управління розвитку споживчого ринку
та захисту прав споживачів Одеської міської ради у термін до „_____”____________ 200 ___ р.:
 - складає акт про анулювання документів дозвільного характеру, про що направляє повідомлення органам внутрішніх справ
 ______________________________________________________________________________
                                    (реквізити документів дозвільного характеру)
_______________________________________________________________________________
 - готує проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про скасування  документів дозвільного характеру, _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                               (назва документів дозвільного характеру)
 
який виноситься на чергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
До акта додається:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Акт складено у _______________ примірниках
 
 
Посадова (і) особа (и), яка (і)
проводила (и) перевірку
____________________________________
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
 
Особи, які брали участь у перевірці
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
 
Особи, в присутності яких
проведено перевірку
____________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
 
З актом ознайомлено й другий примірник одержано для вручення керівникові суб’єкта господарювання
 
____________________________________
____________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
 
Від підпису відмовився
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
 

 

 

Керуюча справами                                Т.М. Єршова

 

Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 240 від 20.03.07р.

 

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
Одеської міської ради
м. Одеса, вул. Преображенська, 60, тел.722-04-39; 725-20-04

 
АКТ № ________
про анулювання документів
дозвільного характеру
 
від “___” __________ 2007р.
 
 
Посадовою (ими) особою (ами) органу місцевого самоврядування
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
за участю представника (ків)_______________________________________________________
                                                           (назва органу, посада, прізвище та ініціали)
________________________________________________________________________________
(заповнюється в разі присутності)
________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження господарюючого суб’єкта)
________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали керівника)
________________________________________________________________________________
(номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію, назва органу, що його видав,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код)
________________________________________________________________________________
(вид об’єкта, товарна спеціалізація та асортимент)
________________________________________________________________________________
(місце знаходження об’єкта)
На підставі акта перевірки № ________ від “____” ____________ 2007р.
виявлена недостовірність інформації поданої до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, що була підставою для видачі документів дозвільного характеру:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(вказати документи дозвільного характеру)
З метою усунення порушення _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(посилання на нормативний акт)
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
1. Анулює документ дозвільного характеру __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вказати документи дозвільного характеру)
2. Виносить на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради питання про скасування документів дозвільного характеру
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вказати документи дозвільного характеру)
До акта додається:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
Акт складено у _______________ примірниках
 
 
 

Посадова (і) особа (и), яка (і)
проводила (и) перевірку
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
 
Особи, які брали участь у перевірці
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
_____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
 
Особи, в присутності яких
проведено перевірку
____________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
 
З актом ознайомлено й другий примірник одержано для вручення керівникові суб’єкта підприємницької діяльності
 
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
____________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
 
Від підпису відмовився
____________________________________
____________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис)
 

 

 

Керуюча справами                           Т.М. Єршова

 


Сторінка створена: 2007.03.22 15:58