Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 361 від 25.12.2014

 

 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради

проекту рішення «Про бюджет міста Одеси на 2015 рік»Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. стосовно проекту бюджету міста Одеси на 2015 рік.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про бюджет міста Одеси на 2015 рік» (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

 

 

 

 

 Міський голова               Г. Труханов

Керуюча справами         О. Оніщенко

 

 

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 361 від 25.12.2014

Про бюджет міста Одеси
на 2015 рік


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
І. Загальні положення

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2015 рік у сумі 2 761 970,6 тис.грн (додатки 1, 2), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 268 952,1 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 1 530 861,0 тис.грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 466 196,2 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 271 894,9 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 493 018,5 тис.грн, з них бюджет розвитку – 353 100,0 тис.грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2015 рік у сумі 2 608 506,8 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 268 952,1 тис.грн, та видатків спеціального фонду – 339 554,7 тис.грн, за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3).

3. Установити обсяг повернення кредитів до бюджету міста Одеси у сумі 140,0 тис.грн та надання кредитів з бюджету міста Одеси на 2015 рік у сумі 48 483,8 тис.грн (додаток 4).

4. Установити профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 105 120,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 5).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн.

ІІ. Доходи бюджету

6. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2015 році належать:
- 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
- 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- 100 відсотків плати за землю;
- частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- 100 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів;
- 100 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих в приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди), та яке передається в оренду управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
- державне мито в тій частині, що відповідно до законодавства зараховується до місцевого бюджету;
- адміністративні штрафи, які накладаються виконавчими органами Одеської міської ради або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
- кошти, отримані від учасників процедур закупівель як забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
- 100 відсотків плати за договорами за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ «Інфокс» згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- 100 відсотків плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності;
- дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам;
- додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії.
7. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2015 році належать:
- 25 відсотків екологічного податку;
- 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- 70 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу, які спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, що належать до комунальної власності;
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси, крім плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу;
- збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
- надходження до цільового фонду, утвореного Одеською міською радою;
- бюджет розвитку, в тому числі:
• 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;
• кошти від приватизації та відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
• надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю територіальної громади;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
• єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
• кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошти спеціального фонду бюджету міста Одеси витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

8. Встановити, що у 2015 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
- суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі передаються до доходів бюджету міста Одеси;
- суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси.

ІІІ. Фінансування та борг бюджету

9. Затвердити джерела фінансування бюджету міста Одеси на 2015 рік (додаток 5).

10. Установити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг гарантованого боргу – 587 681,9 тис.грн.

11. Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 105 120,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 8 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 48 343,8 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»).

ІV. Видатки бюджету

12. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2015 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).

13. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради на 2015 рік (додаток 7).

14. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Одеси на 2015 рік у сумі 8 000,0 тис.грн.

15. Затвердити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Одеси за економічною структурою видатків:
• оплата праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
• обслуговування місцевого боргу;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти іншим бюджетам.
Визначити захищеними витратами бюджету розвитку витрати на погашення місцевого боргу.

16. Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2015 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.

17. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

18. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).19. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

20. Встановити, що у бюджеті міста Одеси враховані видатки на:
- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 7 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 1 500,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (головний розпорядник – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення вакцинопрофілактики (головний розпорядник – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- фінансову підтримку з утримання об’єкта культурної спадщини, пам’ятки історії – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, в сумі 1 200,0 тис.грн за КТКВ 250404 «Інші видатки» (головний розпорядник – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради);
- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 1 261,0 тис.грн за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (головний розпорядник – виконавчий комітет Одеської міської ради);
- видатки на надання фінансової підтримки КП «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 48 343,8 тис.грн за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» для забезпечення виконання зобов’язань (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури») (головний розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва Одеської міської ради).
21. Встановити, що за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.

22. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати тристоронні договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

23. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» укладати тристоронні договори на постачання електричної енергії з ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».

24. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до них по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.

V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси з бюджетами іншого рівня

25. Затвердити на 2015 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 8).

VІ. Особливі положення

26. Встановити, що в разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеси;
- 50 відсотків орендної плати – джерело доходів комунальних підприємств, які використовуються на поповнення власних обігових коштів.

50 % коштів орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунальних підприємств, перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Комунальним підприємствам, які надають в оренду майно, надавати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати до бюджету міста Одеси за формами, розробленими департаментом комунальної власності Одеської міської ради.

27. Встановити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада, в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

28. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

29. Встановити, що кошти за плату по договорам за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі, що укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, перераховуються користувачами на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

30. Встановити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди), в тому числі податок на додану вартість, перераховується орендарями на рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

31. Встановити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, а також плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

32. Встановити, що плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без ПДВ), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 (зі змінами) та перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

33. Встановити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету м. Одеси. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.

34. Тимчасово до дня проведення державної реєстрації комунальних установ:
- «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради» видатки з утримання відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснюються за рахунок коштів від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в сумі 500,0 тис.грн згідно із затвердженим кошторисом;
- «Муніципальна служба обслуговування об’єктів комунальної власності Одеської міської ради» видатки з утримання чисельності працівників департаменту комунальної власності Одеської міської ради, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету м. Одеси, здійснюються за рахунок коштів від оренди майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада, в сумі 3 292,1 тис.грн згідно із затвердженим кошторисом.

35. Податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до бюджету міста Одеси, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року, та суми, донараховані за актами перевірок по цим податкам та зборам (обов’язкові платежі), здійснюються в порядку, який діяв у 2010 році, та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів бюджету міста Одеси, зараховуються до бюджету міста Одеси і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
36. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 9 до цього рішення.

37. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 10).

38. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 11).

39. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за результатами виконання бюджету міста Одеси отримувати в:
• Міністерстві фінансів України середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів бюджету міста Одеси на 2015 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами;
• Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
• фінансових установах позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста Одеси на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 100 000,0 тис.грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.

40. Встановити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2015 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками І півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку зміни до бюджету міста Одеси на 2015 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.41. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2015 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 40 цього рішення.

42. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2015 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

43. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.

VІІ. Прикінцеві положення

44. Рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

45. Додатки 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

46. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської міської ради “Про бюджет міста Одеси на 2015 рік”.

47. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.Міський голова Г. ТрухановПроект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської радиКеруюча справами О. Оніщенко

 

 

ПРОЕКТ рішення міської радиРішення виконавчого комітету Одеської міської ради №361 від 25.12.2014 оприлюднено в газеті «Думська площа» №1 від 06.01.2015


Сторінка створена: 2014.12.26 19:49