Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№62 від 24.03.2015р.
 
 
 
 
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. № 3643-VІ»
 
 
 
Відповідно до ст.ст. 34, 52 Закону України «Про місцеве     самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення», з метою посилення соціального захисту громадян від безробіття, перерозподілу фінансового ресурсу по головним розпорядникам бюджетних коштів та з урахуванням пропозицій департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
 1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до Програми зайнятості населення м. Одеси  на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 р. №3643-VІ» (додається).
 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
 
 
 
Міський голова                                                     Г. Труханов
 
 
 
 
Керуюча справами                                              О. Оніщенко

 
 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№62 від 24.03.2015р.
 
 
 
Про внесення змін до Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 18.07.2013 р. № 3643-VІ
 
 
Відповідно до ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування   в Україні», ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення», з метою посилення соціального захисту громадян від безробіття, перерозподілу фінансового ресурсу по головним розпорядникам бюджетних коштів   та з урахуванням пропозицій департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Програми зайнятості населення м. Одеси  на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 18.07.2013 р. № 3643-VІ (додаються).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
 
 
 
Міський голова                                                                    Г. Труханов
 
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
 
 
ЗМІНИ
ДО ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ М. ОДЕСИ НА
ПЕРІОД ДО 2017 РОКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОЇ РІШЕННЯМ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 ВІД 18.07.2013 р. № 3643-VІ
 
 
1. Викласти пункт 4.9.1 у наступній редакції:
 
«4.9.1 Орієнтовний обсяг фінансування за роками та головними розпорядниками коштів
Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми
Етапи виконання програми
Усього витрат на виконання програми, тис.грн
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Усього, в т.ч:
 
8 033,0
560,0
605,0
605,0
605,0
10 408,0
Державний бюджет
 
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
      0,0
Бюджет міста Одеси, з них:
 
440,0
560,0
605,0
605,0
605,0
2 815,0
із загального фонду, у тому числі за головними розпорядниками коштів:
 
290,0
390,0
405,0
405,0
405,0
1 895,0
1. Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 
80,0
160,0
145,0
145,0
145,0
675,0
2. Служба у справах дітей Одеської міської ради
 
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
300,0
3. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
101,1
114,5
146,3
146,3
146,3
654,5
4. Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
15,4
17,5
20,6
20,6
20,6
94,7
5. Департамент міського господарства Одеської міської ради
 
4,2
4,8
5,6
5,6
5,6
25,8
6. Департамент культури та туризму Одеської міської ради
 
29,3
33,2
27,5
27,5
27,5
145,0
із спеціального фонду, за головними розпорядниками коштів**
 
150,0
170,0
200,0
200,0
200,0
   920,0
1. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
 
101,1
114,5
146,3
146,3
146,3
654,5
2. Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
 
15,4
17,5
20,6
20,6
20,6
94,7
3. Департамент міського господарства Одеської міської ради
 
4,2
4,8
5,6
5,6
5,6
25,8
4. Департамент культури та туризму Одеської міської ради
 
29,3
33,2
27,5
27,5
27,5
145,0
Інші джерела (Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)
 
7 593,0
-*
-*
-*
-*
7 593,0
 
* - методичними рекомендаціями до формування проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженими наказом Державного центру зайнятості України від 17.10.2011 р. № 151, передбачено формування проекту бюджету щорічно лише на один рік. Крім того, формування проекту бюджету здійснюється на обласному та державному рівнях, через що на місцевому рівні неможливо спрогнозувати обсяги фінансування на 2015-2017 роки;
** - формується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття».
 
2. Викласти підпункт 1.9 додатка до Програми у наступній редакції: 
 
 

        
м. Одеси на період до 2017 року,
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 № 3643-VІ
(у редакції рішення Одеської міської ради від 24.12.2014 №5997-VІ)
 

Сторінка створена: 2015.03.25 15:09