Рішення
виконавчого комітету

Одеської міської ради
№58 від 24.03.2015

 
 
Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект об’єктів експозиції Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення
        
 
 
Відповідно до статей 30, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”, розглянувши інформацію комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» і управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо розробки концепції розвитку Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Доручити КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» виступити замовником з проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект об’єктів експозиції Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення.
 
2. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради в тижневий термін підготувати вихідні дані для розробки проекту об’єктів експозиції.
 
3. Затвердити склад журі відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект об’єктів експозиції Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення (додаток 1), умови та програму конкурсу (додаток 2).
 
 
4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради висвітлити проведення конкурсу в засобах масової інформації.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.
 
 
 
Міський голова                                                                     Г. Труханов
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко
 
 
 
 
   
 
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№58 від 24.03.2015
 
 
 
 
 
Склад журі
відкритого архітектурного конкурсу
на кращий проект об’єктів експозиції
Одеського зоологічного парку
загальнодержавного значення
 
 
 
Варінод А.Г.
-
секретар журі конкурсу, технік першої категорії КП «Одеспроект».
 
Члени журі:
 
Беляков І.В.
-
генеральний директор КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»;
 
Голованов О.Д.
-
начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Глазирін В.Л.
-
народний архітектор України  (за згодою);
 
Марек Наконечни
-
заступник директора Архітектурної майстерні, архітектор Гданського зоопарку (за згодою);
 
Маркова Т.Ю.
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
Мещеряков В.М.
-
начальник управління охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);
 
Мироненко В.І.
-
голова Одеської обласної організації Спілки архітекторів України (за згодою);
 
Панов Б.М.
-
начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради;
 
Савицька О.С.
 
 
 
 
Славський С.М.
 
-
 
 
 
 
-
завідувач кафедри містобудування Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);
 
архітектор, дизайнер (за згодою);
Шелюгін А.І.
-
начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
 
 
 
Керуюча справами                                                                      О. Оніщенко
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№58 від 24.03.2015 
 
                                                                     
 
Умови та програма відкритого архітектурного конкурсу
на кращий проект об’єктів експозиції
Одеського зоологічного парку
загальнодержавного значення
 
 
 
1. Замовник відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект об’єктів експозиції Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення (далі – конкурс) – КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» (далі – КУ «Одеський зоопарк»).
2. Конкурс проводиться як відкритий регіональний архітектурний конкурс в один тур.
3. Мета конкурсу – розробка архітектурного рішення  об’єктів експозиції Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення   (далі – Одеський зоопарк).
4. Конкурс починається через тиждень після прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про проведення архітектурного конкурсу на кращий проект об’єктів експозиції розвитку Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення» і закінчується через чотири календарних місяці з дня його початку.
5. У конкурсі можуть взяти участь професійні архітектори, дизайнери, студенти архітектурно-художніх вищих навчальних закладів, проектні організації, авторські колективи архітекторів і дизайнерів. До авторських колективів можуть долучатись фахівці інших галузей, що мають досвід за тематикою.
6. Учасники конкурсу мають надати секретарю журі конкурсу письмову заяву про намір взяти участь у конкурсі. Реєстраційний внесок не сплачується. Учасники конкурсу за попередньою домовленістю із секретарем конкурсу (понеділок, вівторок, четвер з 10.00 до 13.00, тел. 048-729-74-46) можуть отримати конкурсну документацію та необхідні довідки, а також ознайомитись з об’єктом проектування. Секретар конкурсу – Варінод Антоніна Григорівна.
7. Конкурсна документація включає завдання, умови і програму конкурсу, топографічні матеріали в масштабі 1:2000 та 1:500.
Конкурсна документація є однаковою для всіх учасників конкурсу.
У разі виникнення необхідності внесення змін до конкурсної документації секретар конкурсу повідомляє про це всіх його учасників, а також про порядок і терміни отримання додаткової інформації.
8. У конкретному проекті необхідно розкрити архітектурно-планувальну ідею розвитку території Одеського зоопарку в існуючих межах,  розробити архітектурно-художні рішення експозиційних будівель, споруд, вольєрів та майданчиків, пропозиції з благоустрою території та художні рішення малих архітектурних форм.
9. Обов’язковий склад матеріалів конкурсного проекту:
- ситуаційний план на геопідоснові в масштабі 1:2000;
- генеральний план на геопідоснові в масштабі 1:500; 
- схема благоустрою в масштабі 1:500;
- плани, фасади, розрізи основних експозиційних будівель і споруд;
- загальний зовнішній вигляд будівель, споруд вольєрів та майданчиків;
- малі архітектурні форми;
- пояснювальна записка із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї, прийнятих архітектурних, конструктивних та інженерних рішень, застосованих будівельних матеріалів, техніко-економічних показників,  у тому числі щодо орієнтовної вартості проекту.
10. Матеріали конкурсного проекту можуть надаватися українською або російською мовами.
11. Матеріали конкурсного проекту надаються у вигляді альбому  формату А-3, а також на електронних носіях.
12. Учасники конкурсу за бажанням можуть надати додаткові проектні матеріали, що розкривають творчу ідею (макет, відеопрезентація тощо).
13. Матеріали конкурсних проектів надаються авторами анонімно під девізом у формі шестизначного числа, який необхідно зазначити у верхньому правому куті перших сторінок усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, контактна адреса і телефон, фах, а також вказівка щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірена їх підписами, банківські реквізити) подається в запечатаному конверті з таким самим девізом.
14. Матеріали конкурсних проектів учасники конкурсу надають секретарю журі конкурсу. Прийом конкурсних проектів припиняється за один день до дня закінчення конкурсу. 
15. Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі надання до журі конкурсу не менше 3-х конкурсних проектів.
16. Конкурсні проекти, що здобудуть три перших місця, залишаються у власності організатора конкурсу. Усі інші проекти можуть бути повернені авторам у місячний термін після прийняття рішення журі. Після вказаного терміну організатор конкурсу не несе відповідальність за збереження проектів, що не відібрані авторами.
17. Для нагороди авторів трьох кращих конкурсних проектів передбачені грошові премії:
- перша премія  – 30 000 грн;
- друга премія  – 15 000 грн;
- третя премія – 5 000 грн.
18. Виплата премій за кращі проекти здійснюється обов’язково, незалежно від рішення журі щодо подальшого використання проектів.
19. Фізичні та юридичні особи мають право виступити інвесторами для заохочення учасників конкурсу, нагороди переможців, відзначення проектів за спеціальними номінаціями, а також для інвестування робіт з реконструкції та благоустрою Одеського зоопарку і утримання тварин. Такі заохочення не звільняють організатора конкурсу від виплати премій, що визначені  п. 17 цього додатка. Про свої наміри фізичні та юридичні особи мають повідомити секретаря журі конкурсу не пізніше ніж за один день до закінчення конкурсу.
20. Голова журі та його заступник обираються на першому засіданні журі конкурсу.
Рішення журі приймає за підсумками голосування більшістю голосів. Секретар журі конкурсу не бере участь у голосуванні. У спірних випадках голосування голова журі конкурсу має право подвійного голосу.
Журі оголошує рішення про визначення кращих проектів у день закінчення конкурсу о 10.00 в приміщенні КУ «Одеський зоопарк» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25 та у засобах масової інформації.
21. Водночас з оголошенням про визнання кращих проектів відбувається нагорода переможців конкурсу і виплата премій.
22. Переможець конкурсу може бути запрошений для подальшого розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції і благоустрою Одеського зоопарку.
23. Матеріали конкурсних проектів будуть оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради та у засобах масової інформації для обговорення з громадськістю.
24. Програма і умови конкурсу погоджені членами журі з Одеською обласною державною адміністрацією та місцевою організацією Національної спілки архітекторів України.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                       О. Оніщенко
 
 
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №58 від 24.03.2015 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №15 від 03.04.2015

Сторінка створена: 2015.03.26 14:11