Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 07 від 28.01.2016р.

Про проведення відкритого архітектурного конкурсу

на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку

«Дюківський сад» у м. Одесі

Відповідно до статей 30, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, статей 2, 6 Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”, розглянувши інформацію управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, з метою пошуку кращих проектних рішень з благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доручити управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради:
1.1. Виступити замовником відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі.
1.2. У тижневий термін підготувати вихідні дані для розробки конкурсних проектів.

2. Затвердити склад журі відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі (додаток 1), умови та програму конкурсу (додаток 2).


3. Департаменту фінансів Одеської міської ради передбачити видатки у бюджеті міста Одеси на 2016 рік на заохочення переможців та учасників відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі у сумі 200 000 (двісті тисяч) грн.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради висвітлити проведення конкурсу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

Міський голова                          Г. Труханов

Керуюча справами                  О. Оніщенко

 

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.01.2016р. № 7

 

Склад
журі відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект

благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі

 

 

Варінод А.Г.

-

секретар журі конкурсу, інженер КП «Одеспроект».

 

Члени журі:

 

Глазирін В.Л.

 -  

народний архітектор України (за згодою)

Голованов О.Д.

-

начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради – головний архітектор міста 

Голод В.Ф.

-

архітектор (за згодою)

Дмитрієвська Л.Б.

-

архітектор (за згодою)

Маркова Т.Ю.

-

директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради 

Мироненко В.І.

-

голова Одеської обласної організації Спілки архітекторів України (за згодою)

Панов Б.М.

-

начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради 

Уреньов В.П.

-

директор Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою) 

Шелюгін А.І.

-

начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради

Яровий В.А.

-

заслужений архітектор України (за згодою) 

 

Керуюча справами                                      О. Оніщенко

 

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.01.2016р. № 7

 

Умови та програма відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект

благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі

 

1. Замовник відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі (далі – Конкурс) – управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 

2. Конкурс проводиться як відкритий регіональний архітектурний конкурс в один тур.
 

3. Мета Конкурсу – розробка архітектурного рішення благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад».
 

4. Конкурс починається з дати прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад» у м. Одесі і закінчується 30 травня 2016 року.
 

5. У Конкурсі можуть взяти участь професійні архітектори, дизайнери, студенти архітектурно-художніх вищих навчальних закладів, проектні організації, авторські колективи архітекторів, дизайнерів та інженерів. До авторських колективів можуть долучатись фахівці інших галузей, що мають досвід зі створення об’єктів благоустрою.
 

6. Учасники Конкурсу мають надати секретарю журі Конкурсу письмову заяву про намір взяти участь у Конкурсі. Реєстраційний внесок не сплачується. Учасники Конкурсу за попередньою домовленістю із секретарем журі (понеділок, вівторок, четвер з 10.00 до 13.00, тел. 048-723-02-53, 723-04-46) можуть отримати вихідні дані та необхідні довідки.
 

7. Конкурсна документація включає умови і програму Конкурсу, вихідні дані, топографічні матеріали в масштабі 1:2000 та 1:500, історичну довідку. Конкурсна документація надається в електронному вигляді і є однаковою для всіх учасників Конкурсу.
У разі необхідності внесення змін до конкурсної документації секретар Конкурсу повідомляє про це всіх його учасників, а також про порядок і терміни отримання додаткової інформації.
 

8. У конкурсному проекті необхідно розкрити архітектурно-планувальну ідею благоустрою території, архітектурно-художні рішення елементів парку.
 

9. Обов’язковий склад матеріалів конкурсного проекту:
- ситуаційний план на геопідоснові в масштабі 1:2000;
- опорний план в масштабі 1:2000;
- генеральний план на геопідоснові з елементами благоустрою в масштабі 1:500;
- плани, фасади (розгортки), розрізи будівель та споруд, профілі елементів благоустрою;
- загальний зовнішній вигляд ділянок благоустрою;
- малі архітектурні форми;
- пояснювальна записка із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї, прийнятих архітектурних, конструктивних та інженерних рішень, застосованих будівельних матеріалів. У пояснювальній записці необхідно надати роз’яснення щодо привабливості планувальних рішень для можливих інвесторів, відповідності вимогам з охорони культурної спадщини, а також надати техніко-економічні показники, у тому числі щодо орієнтовної вартості проекту.
 

10. Матеріали конкурсного проекту можуть надаватися українською або російською мовою.
 

11. Конкурсні проекти надаються у вигляді друкованого альбому формату А-3, а також на електронних носіях.
 

12. Учасники Конкурсу за бажанням можуть надати додаткові проектні матеріали, що розкривають творчу ідею (макет, відеопрезентація тощо).
 

13. Конкурсні проекти надаються авторами анонімно під девізом у формі шестизначного числа, який необхідно зазначити у верхньому правому куті перших сторінок усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, контактна адреса і телефон, фах, а також вказівка щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірена їх підписами, банківські реквізити для перерахування можливої премії) подається в запечатаному конверті з таким самим девізом.
 

14. Матеріали конкурсних проектів учасники Конкурсу надають секретарю журі. Прийом конкурсних проектів припиняється о 17 годині 30 травня 2016 року.
 

15. Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі надання до журі Конкурсу не менше 3-х конкурсних проектів.
 

16. Журі Конкурсу приймає рішення щодо визначення кращих проектів і призначення премій у строк до 10 години 03 червня 2016 року.
 

17. Конкурсні проекти, що здобудуть три перших місця, залишаються у власності організатора Конкурсу. Друковані матеріали усіх інших проектів можуть бути повернені авторам у місячний термін після прийняття рішення журі. Після вказаного терміну організатор Конкурсу не несе відповідальність за збереження проектів, що не відібрані авторами.
 

18. Для нагороди авторів кращих конкурсних проектів передбачені грошові премії:
- перша премія – 80 000 грн;
- друга премія – 50 000 грн;
- третя премія – 20 000 грн,
а також заохочувальні премії на загальну суму 50 000 грн, що мають бути розподілені між учасниками Конкурсу, у тому числі тими, що не здобули першу, другу або третю премії.
 

19. Виплата премій за кращі проекти, а також заохочувальних премій здійснюється обов’язково, незалежно від рішення журі і організатора Конкурсу щодо подальшого використання проектів. Виплата премій здійснюється з урахуванням податків, що передбачені чинним законодавством, безготівково, на банківські рахунки переможців і учасників Конкурсу.
 

20. Фізичні та юридичні особи запрошуються до участі у якості інвесторів Конкурсу для нагороди переможців, відзначення проектів додатковими призами та преміями, а також для інвестування робіт з благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад». Про свої наміри щодо цього фізичні та юридичні особи мають повідомити секретаря журі Конкурсу у строк до 30 травня 2016 року. Такі заохочення не звільняють організатора Конкурсу від виплати премій, що визначені пунктом 18 цього додатка.
 

21. Голова журі Конкурсу та його заступник обираються на першому засіданні журі Конкурсу шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.
 

22. Рішення журі приймає за підсумками відкритого голосування більшістю голосів. Секретар журі Конкурсу не бере участь у голосуванні. У спірних випадках голосування голова журі має право подвійного голосу.
 

23. Члени журі Конкурсу не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів і присудженням премій. Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й замовником Конкурсу.
 

24. Журі оголошує рішення про визначення кращих проектів 03 червня 2016 року о 10 годині в приміщенні управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 10 та у засобах масової інформації. На процедуру оголошення рішення запрошуються всі учасники Конкурсу.
 

25. Переможець Конкурсу може бути запрошений для подальшого розроблення проектно-кошторисної документації з благоустрою парку культури та відпочинку «Дюківський сад».
 

26. Матеріали кращих конкурсних проектів будуть оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради та у засобах масової інформації.
 

27. Програма і умови Конкурсу погоджені членами журі, Одеською обласною державною адміністрацією та місцевою організацією Національної спілки архітекторів України.

 

Керуюча справами                                           О. Оніщенко

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №7 від 28.01.2016 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №5 від 05.02.2016


Сторінка створена: 2016.02.01 12:15