Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 10 від 25.02.2016р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення

«Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи

«Міська стоматологічна поліклініка № 3» основних засобів»

Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI, у зв’язку із неможливістю подальшої безпечної експлуатації та 100% зносом основних засобів, які знаходяться на балансі комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка № 3», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка № 3» основних засобів» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова                      Г. Труханов

Керуюча справами               О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.02.2016р. № 10

 

Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи

«Міська стоматологічна поліклініка № 3» основних засобів


Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI, у зв’язку із неможливістю подальшої безпечної експлуатації та 100% зносом основних засобів, які знаходяться на балансі комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка № 3», Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:
 

1. Надати згоду на списання з балансу комунальної установи «Міська стоматологічна поліклініка № 3» основних засобів згідно з переліком (додається).
2. Доручити комунальній установі «Міська стоматологічна поліклініка № 3»:
2.1. Вжити заходів з розбирання (демонтажу) майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, після чого забезпечити оприбуткування усіх вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, придатних для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання.
2.2. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбуткувати як вторинну сировину (металобрухт тощо).
2.3. У місячний строк після закінчення процедури розбирання (демонтажу) та оприбуткування майна надати до департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради звіт про списання майна згідно із діючим законодавством.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

Міський голова                               Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами                         О. Оніщенко


Сторінка створена: 2016.02.29 19:19
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/80690/