Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 73 від 31.03.2016р.

Про хід виконання у 2015 році Програми будівництва (придбання)

доступного житла у місті Одесі на 2011-2017 роки, затвердженої рішенням

Одеської міської ради від 08 липня 2011 року № 818-VI

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з розпорядженням міського голови від 04 грудня 2015 року № 1182 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», з метою здійснення контролю за виконанням Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі на 2011-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 липня 2011 року № 818-VI, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2015 році Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі на 2011-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 липня 2011 року № 818-VI, надану управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.
 
Міський голова                               Г. Труханов
 
Керуюча справами                         О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 31.03.2016р. № 73

 

Інформація
про хід виконання у 2015 році Програми будівництва (придбання)

доступного житла у місті Одесі на 2011-2017 роки

 

Програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Одесі на 2011-2017 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 08 липня 2011 року № 818-VI (далі – Програма), створена з метою реалізації завдань державної політики щодо забезпечення громадян доступним житлом.
Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.
Програму розроблено на основі положень та показників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249, Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, а також регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Одеській області на 2010-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 10 вересня 2010 року № 1167-V.
Відповідно до завдань Програми виконувались наступні заходи:

1. Формування та запровадження Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку.
1.1. Постійно вівся облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку.
Станом на 31 грудня 2015 року на квартирному обліку у районних адміністраціях міста Одеси перебувало 16 258 сімей та одиноких громадян.
1.2. Проводилось інформування та здійснювався відбір громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у Програмі та порядок надання державної підтримки.
Станом на 31 грудня 2015 року проведено бесіди з 3340 громадянами, з яких 401 вияв бажання взяти участь у Програмі.
Крім того, виконавчими органами та комунальними підприємствами Одеської міської ради у своїх приміщеннях обладнано інформаційні стенди.
 

2. Впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла.
2.1. Рішенням Одеської міської ради від 25 березня 2015 року № 6489-VI затверджено Генеральний план міста Одеси, відповідно до якого створено електронну схему міста з позначенням територій, функціональне призначення яких можливе для масової житлової забудови.
2.2. З метою цільового та раціонального використання земель розроблялась та була схвалена на архітектурно-містобудівній раді наступна містобудівна документація для земельних ділянок під будівництво доступного житла:
- містобудівний розрахунок розміщення громадсько-житлового комплексу у межах вулиць Дальницької, Михайлівської та Головківської у м. Одесі;
- детальний план території мікрорайону «Ж» – Вузівський у межах Люстдорфської дороги, вулиць Олександра Невського, Чернігівської, Шишкіна в м. Одесі;
- детальний план території мікрорайону 1 житлового району ІІІ-4 селища ім. Котовського у межах вул. Академіка Заболотного, Дніпропетровської дороги, вул. Марсельської, вул. Академіка Сахарова у м. Одесі;
- детальний план території в межах вулиць Степової, Дальницької, Балківської, Бабеля, площі Михайлівської у м. Одесі;
- детальний план території у районі Одеського обласного радіотелевізійного передавального центру (ООРТПЦ) по Люстдорфській дорозі, 55 (внесення змін);
- детальний план території у межах вулиць Краснова, Артилерійської, Фонтанської дороги, Генерала Швигіна у м. Одесі;
- детальний план території в межах вулиць Головківської, Дальницької, Михайлівської, Мельницької у м. Одесі.
 

3. Створення фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування при будівництві доступного житла.
3.1. Розроблено типовий проект економічного енергоефективного житлового будинку з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів, який може бути використаний при масовому будівництві доступного житла.
 

4. Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 778,5 тис. кв.м доступного житла у м. Одесі.
4.1. З метою реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла у м. Одесі на адресу Одеської обласної державної адміністрації для узагальнення і надання документів на розгляд міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України направлялись пропозиції щодо перспективних земельних ділянок, забезпечених необхідною інженерно-транспортною і соціальною інфраструктурою, для будівництва доступного житла, у тому числі:
- ж/м Котовського, мкр. ІІІ-4-3, № 55 (буд);
- ж/м Котовського, мкр. ІІІ-4-3, № 64 (буд);
- Люстдорфська дорога, 55.
Комісією пропозиції не погоджувались.
4.2. Програмою у 2015 році затверджені наступні прогнозні обсяги фінансових ресурсів для реалізації заходів з будівництва (придбання) доступного житла: за рахунок коштів державного бюджету – 114,52 млн.грн, з бюджету Одеської області – 180,4 млн.грн, з бюджету міста Одеси – 102,18 млн.грн, за рахунок коштів інших джерел (коштів населення) – 324,51 млн.грн.
Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», якою одержувачами бюджетних коштів визначено Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та її регіональні управління, в межах Програми за період її дії, у тому числі у 2015 році, через виконавчі органи Одеської міської ради фінансування будівництва (придбання) доступного житла за рахунок коштів державного бюджету та бюджету Одеської області не проводилось. Також не проводилось фінансування за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету.
4.3. У зв’язку з тим, що міжвідомчою комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не погоджено запропоновані пілотні проекти, будівництво (придбання) об’єктів доступного житла у м. Одесі в межах Програми не здійснювалось.
 

5. Дотримання вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла.
5.1. Реалізація заходів Програми проводилась відповідно до вимог діючого законодавства.

 

Керуюча справами                                                    О. Оніщенко


Сторінка створена: 2016.04.05 14:20