Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 227 від 28.07.2016р.

Про затвердження Порядку розрахунку розміру коштів, що виділяються

на проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках

новостворених ОСББ, передбачених Міською цільовою програмою

із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки,

затвердженою рішенням Одеської міської ради

від 16 березня 2016 року № 453-VII

Відповідно до статей 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», з метою виконання розділу 5 Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 453-VII, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок розрахунку розміру коштів, що виділяються на проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках новостворених ОСББ, передбачених Міською цільовою програмою із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 453-VII (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова                            Г. Труханов

Керуюча справами                     О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 28.07.2016р. № 227

 

ПОРЯДОК
розрахунку розміру коштів, що виділяються на проведення
ремонтних робіт інженерних мереж у будинках новостворених ОСББ,

передбачених Міською цільовою програмою із стимулювання створення

та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі
на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради
від 16 березня 2016 року № 453-VII

І. Загальні положення

 

Цей Порядок визначає механізм виділення та використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті згідно з Міською цільовою програмою із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 453-VII (далі – Програма).
Порядок розрахунку розміру коштів, що виділяються на проведення ремонтних робіт інженерних мереж у будинках новостворених ОСББ, передбачених Міською цільовою програмою із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 453-VII (далі – Порядок), розроблений відповідно до законів України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент міського господарства Одеської міської ради.
Порядок поширюється на житлові будинки, щодо яких у встановленому законодавством порядку створено ОСББ та які перебувають на балансі комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради, що згідно з прийнятими рішеннями Одеської міської ради мають здійснити передачу відповідних будинків в управління (на баланс) ОСББ.
Для визначення технічного стану інженерних мереж та підготовки дефектного акта наказом директора департаменту міського господарства Одеської міської ради створюється комісія (далі – Комісія).
До складу Комісії входять відповідні спеціалісти виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, представники департаменту міського господарства Одеської міської ради та ОСББ. У разі необхідності, до складу Комісії можуть включатися спеціалісти-експерти проектних інститутів та спеціалізованих організацій.

 

ІІ. Порядок виділення коштів

 

2.1. Для виділення коштів на проведення ремонтних робіт у будинках новостворених ОСББ голова чи інша уповноважена зборами особа подає головному розпоряднику бюджетних коштів наступний пакет документів:
- документ, що підтверджує створення ОСББ (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
- заяву на ім'я директора департаменту міського господарства Одеської міської ради про виділення коштів на проведення ремонтних робіт інженерних мереж (у довільній формі);
- протокол зборів ОСББ, яким підтверджується згода співвласників багатоквартирного будинку на отримання коштів відповідно до Програми з метою проведення ремонтних робіт у будинку.
2.2. Після подачі відповідних документів Комісією визначається технічний стан інженерних мереж, про що складається відповідний акт.
2.3. На підставі результатів обстеження Комісія готує перелік ремонтних робіт (дефектний акт) та передає головному розпоряднику бюджетних коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації, яка проходить експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза».
2.4. Виділення коштів для проведення ремонтних робіт здійснюється в межах кошторисної вартості ремонтних робіт об’єкта, але не може перевищувати 100 000 грн по одному будинку.

 

ІІІ. Порядок фінансування робіт

 

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси, які передбачаються у бюджеті м. Одеси на виконання заходів Програми на відповідний рік.

 

ІV. Контроль за цільовим використанням коштів

 

Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів та постійною комісією Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.
 

 
Керуюча справами                              О. Оніщенко

 

 

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 227 від 28.07.2016 р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №35 від 12.08.2016 р.


Сторінка створена: 2016.08.01 14:05