Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 247 від 25.08.2016р.

Про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2016 року

Бюджет м. Одеси на 2016 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ обсягом 4 548 597,8 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста складає 5 718 899,29 тис.грн, у тому числі:
- доходи загального фонду – 5 417 464,19 тис.грн, з них:
- освітня субвенція – 758 584,0 тис.грн;
- медична субвенція – 670 066,5 тис.грн;
- міжбюджетні трансферти – 1 085 552,69 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 301 435,1 тис.грн, з них бюджет розвитку – 138 200,0 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за січень-червень 2016 року за доходами виконано в сумі 3 570 617,9 тис.грн або на 62,4 % від затверджених річних планових показників на 2016 рік.
Бюджет міста Одеси за січень-червень 2016 року за доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів і власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 2 050 339,0 тис.грн або на 68,7 % від затверджених річних планових показників на 2016 рік.
Рівень виконання планових показників на І півріччя 2016 року (без урахування міжбюджетних трансфертів і власних надходжень бюджетних установ) складає 154,7 %. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на 718 817,6 тис.грн або на 54,0 %.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за І півріччя 2016 року надійшло 1 921 042,3 тис.грн або 149,2 % від планових показників І півріччя та 66,2 % від річних планових показників. Додаткові надходження за І півріччя 2016 року склали 633 182,9 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження доходів загального фонду бюджету без урахування трансфертів збільшилися на 637 556,7 тис.грн або в 1,5 рази.
За всіма джерелами доходів загального фонду бюджету міста Одеси планові показники І півріччя 2016 року виконано.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є:
- податок на доходи фізичних осіб (фактичні надходження за І півріччя 2016 року склали 978 270,9 тис.грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 339 132,8 тис.грн або в 1,5 рази);
- плата за землю (фактичні надходження за І півріччя 2016 року склали 340 157,7 тис.грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 155 893,6 тис.грн або в 1,8 рази);
- єдиний податок (фактичні надходження за І півріччя 2016 року склали 260 221,9 тис.грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 86 766,3 тис.грн або в 1,5 рази);
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (фактичні надходження за І півріччя 2016 року склали 176 632,6 тис.грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 64 633,2 тис.грн або в 1,6 рази).
Згідно із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів" з 01 січня 2016 року органам місцевого самоврядування передані повноваження з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та у сфері державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, у зв'язку з чим, за шість місяців 2016 року до бюджету міста Одеси надійшло 2 251,7 тис.грн.
З метою збільшення доходів загального фонду бюджету м. Одеси Одеською міською радою прийнято рішення від 03 лютого 2016 року № 255-VІІ "Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси», згідно з яким 16 березня 2016 року на депозитному рахунку ПАТ «Ощадбанк» було розміщено тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету міста Одеси в сумі 299 000,0 тис.грн терміном до 20 грудня 2016 року під 20% річних.
Всього станом на 01 липня 2016 року до бюджету міста Одеси фактично надійшло 12 090,7 тис.грн відсотків за розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси на депозиті.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» місту Одесі передбачені медична (річний план – 670 066,5 тис.грн), освітня (річний план – 758 584,0 тис.грн) субвенції і реверсна дотація (річний план – 132 213,7 тис.грн).
Станом на 01 липня 2016 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано:
- освітньої субвенції в сумі 428 304,1 тис.грн або 100 % від плану І півріччя;
- медичної субвенції в сумі 324 812,5 тис.грн або 100 % від плану І півріччя.
За січень-червень 2016 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 66 106,8 тис.грн.
Бюджет міста Одеси на 2016 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 6 290 225,658 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 4 931 538,512 тис.грн, спеціальний фонд – 1 358 687,146 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2016 року за видатками склало 2 789 018,7 тис.грн або 44,3 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 2 472 797,1 тис.грн або 50,1%, спеціальному фонду –316 221,6 тис.грн або 23,3%.
Протягом звітного періоду було забезпечено своєчасне фінансування як захищених статей видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Протягом звітного періоду та станом на 01 липня 2016 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
За I півріччя 2016 року Державною фінансовою інспекцією в Одеській області було проведено 6 ревізій у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста Одеси. За результатами проведених ревізій були встановлені порушення на загальну суму 2 972,8 тис.грн, у тому числі: незаконних витрат – 1 765,3 тис.грн, недоотримання фінансових ресурсів – 567,7 тис.грн, та порушень, що не призвели до втрат, – 639,8 тис.грн.
Зокрема, у ІІ кварталі 2016 року проведено 3 контрольні заходи: в департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради, на комунальних підприємствах «ЖКС «Хмельницький» і «Одесміськелектротранс», по яких встановлені порушення на загальну суму 1 150,9 тис.грн.
Станом на 14 липня 2016 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 2 935,9 тис.грн або на 98,7% від загальної суми встановлених порушень, у тому числі: відшкодовано незаконних витрат на суму 1 728,5 тис.грн або на 97,9%, надійшло фінансових ресурсів та усунуто у повному обсязі або на 100% порушень, що не призвели до втрат.
Залишилися не усунутими порушення на загальну суму 36,9 тис.грн, у тому числі по:
- відділу освіти Київської районної адміністрації Одеської міської ради – 10,1 тис.грн;
- відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради – 7,5 тис.грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 19,3 тис.грн.
Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2016 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2016 року» (додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання доходної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2016 рік.

4. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

5. Доручити керівникам відділу освіти Київської та Суворовської районних адміністрацій Одеської міської ради, а також КП «ЖКС «Хмельницький»:
5.1. Вжити вичерпних заходів стосовно повного усунення допущених фінансових порушень.
5.2. Інформацію щодо виконання підпункту 5.1 пункту 5 цього рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий строк та щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію про стан усунення порушень до їх повного усунення.

6. Директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. проінформувати Державну фінансову інспекцію в Одеській області стосовно вжитих заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених ревізій.

7. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити виконання заходів щодо збалансування бюджету міста Одеси, економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році, затверджених розпорядженням міського голови від 25 січня 2016 року № 47.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

 
 
Міський голова                            Г. Труханов
 
Керуюча справами                     О. Оніщенко

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

додатки до пояснювальної запискиПРЕЗЕНТАЦІЯ


Сторінка створена: 2016.08.29 14:10