Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 348 від 24.11.2016р.

Про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2016 року

Бюджет м. Одеси на 2016 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ обсягом 4 548 597,8 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста складає 6 839 746,645 тис.грн, у тому числі:
- доходи загального фонду – 6 443 311,545 тис.грн, з них:
- освітня субвенція – 758 584,0 тис.грн;
- медична субвенція – 670 066,5 тис.грн;
- міжбюджетні трансферти – 1 128 450,045 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 396 435,1 тис.грн, з них бюджет розвитку – 233 200,0 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за січень-вересень 2016 року за доходами виконано в сумі 5 334 529,2 тис.грн або на 78,0 % від затверджених річних планових показників на 2016 рік.
Основну частину надходжень до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за 9 місяців 2016 року надійшло 3 021 055,2 тис.грн або 105,9 % від планових показників січня-вересня поточного року та 77,7 % від річних планових показників. Додаткові надходження за 9 місяців 2016 року склали 168 433,0 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження доходів загального фонду бюджету без урахування трансфертів збільшилися на 995 265,1 тис.грн або в 1,5 рази.
За всіма джерелами доходів загального фонду бюджету міста Одеси планові показники за 9 місяців 2016 року виконано.
Основними бюджетоформуючими джерелами доходів бюджету міста Одеси є:
- податок на доходи фізичних осіб (виконання склало 100,4 % від планових показників січня-вересня поточного року);
- плата за землю (123,4 %);
- єдиний податок (100,2 %);
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (112,5 %).
Станом на 01 жовтня 2016 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі:
- освітню субвенцію в сумі 574 197,0 тис.грн;
- медичну субвенцію в сумі 494 459,8 тис.грн.
За січень-вересень 2016 року з бюджету міста Одеси до Державного бюджету України перераховано реверсної дотації в повному обсязі в сумі 99 160,3 тис.грн.
Бюджет міста Одеси на 2016 рік за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 7 457 108,044 тис.грн, в тому числі загальний фонд – 5 274 127,894 тис.грн, спеціальний фонд – 2 182 980,15 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2016 року за видатками склало 4 570 900,0 тис.грн або 61,3 % від річного плану, в тому числі по загальному фонду – 3 515 830,7 тис.грн або 66,7 %, спеціальному фонду –1 055 069,3 тис.грн або 48,3 %.
У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшилися на 1 075 051,1 тис.грн або в 1,3 рази.
Протягом 9 місяців 2016 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених статей видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
Протягом звітного періоду та станом на 01 жовтня 2016 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
За 9 місяців 2016 року Державною фінансовою інспекцією в Одеській області було проведено 12 ревізій у бюджетних установах та на комунальних підприємствах міста Одеси. За результатами проведених ревізій були встановлені порушення на загальну суму 7 889,6 тис.грн, у тому числі: незаконних витрат – 3 326,2 тис.грн, недоотримання фінансових ресурсів – 677,5 тис.грн, та порушень, що не призвели до втрат, – 3 885,9 тис.грн.
Зокрема, у ІІІ кварталі 2016 року проведено 6 контрольних заходів: у 4-х професійно-технічних закладах освіти (Одеський професійний ліцей морського транспорту, Одеське вище професійне училище морського сервісу, Одеський центр професійно-технічної освіти, Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури); на комунальних підприємствах «Агентство програм розвитку Одеси» і «ЖКС «Черьомушки», по яких встановлені порушення на загальну суму 4 916,8 тис.грн.
Станом на 01 листопада 2016 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 7 640,6 тис.грн або 96,8 % від загальної суми встановлених порушень, у тому числі: відшкодовано незаконних витрат в сумі 3 077,2 тис.грн або 92,5 %, надійшло фінансових ресурсів та усунуто у повному обсязі або на 100 % порушень, що не призвели до втрат.
Залишилися не усунутими порушення на загальну суму 249,0 тис.грн, у тому числі по:
- відділу освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради – 6,9 тис.грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» – 19,3 тис.грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» – 21,3 тис.грн;
- державному навчальному закладу «Одеське вище професійне училище морського сервісу» – 201,5 тис.грн.

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2016 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2016 року» (додається).

3. Доручити керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання доходної частини бюджету міста Одеси, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2016 рік.

4. Начальнику управління капітального будівництва Одеської міської ради Панову Б.М., директору департаменту міського господарства Одеської міської ради Козловському О.М., начальнику управління дорожнього господарства Одеської міської ради Шмагаю А.В., директору департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Ільку О.В., голові Київської районної адміністрації Одеської міської ради Сушкову В.М., в.о. голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради Корольову М.В., в.о. голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради Александрочкіну О.Ю. забезпечити освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів у повному обсязі.

5. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.


6. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

7. Доручити керівникам комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси», державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище морського сервісу», а також комунальних підприємств «ЖКС «Черьомушки» та «ЖКС «Хмельницький»:
7.1. Вжити вичерпних заходів стосовно повного усунення допущених фінансових порушень.
7.2. Інформацію щодо виконання підпункту 7.1 пункту 7 цього рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий строк та щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати інформацію про стан усунення порушень до їх повного усунення.

8. Директору департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. проінформувати Південний офіс Держаудитслужби стосовно вжитих заходів щодо усунення виявлених порушень за результатами проведених ревізій.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
В.о. міського голови                             А. Орловський
 
Керуюча справами                                О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2016р.
№ 348

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси

за 9 місяців 2016 рокуВідповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2016 року (додатки 1-6).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                         Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами                 О. Оніщенко

 

ИНФОРМАЦИЯ
к проекту решения исполнительного комитета Одесского городского совета

«Об исполнении бюджета города Одессы за 9 месяцев 2016 года»

 

СУТЬ ВОПРОСА:
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Украины квартальные отчеты об исполнении местного бюджета подаются в соответствующий местный совет исполнительным органом местного совета.
Данным решением предлагается рассмотреть информацию об итогах исполнения бюджета г. Одессы за 9 месяцев 2016 года и вынести на рассмотрение Одесского городского совета проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Одессы за 9 месяцев 2016 года».
Информация об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года характеризуется следующими показателями:

ДОХОДЫ

Бюджет города Одессы за январь-сентябрь 2016 года по доходам выполнен в сумме 5 334,5 млн.грн или 78,0% от утвержденных годовых плановых показателей на 2016 год.
Бюджет города Одессы за январь-сентябрь 2016 года по доходам (без учета межбюджетных трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) выполнен в сумме 3 194,8 млн.грн или 78,7% от утвержденных годовых плановых показателей на 2016 год.
Уровень выполнения плановых показателей на январь-сентябрь 2016 года (без учета межбюджетных трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) составляет 107,2%. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года поступления увеличились на 1 083,1 млн.грн или на 51,3%.
Основную часть поступлений в бюджет города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) составляют поступления в общий фонд.
В общий фонд бюджета города Одессы без учета трансфертов за 9 месяцев 2016 года поступило 3 021,1 млн.грн или 105,9% от плановых показателей 9 месяцев и 77,7% от годовых плановых показателей. Дополнительные поступления за 9 месяцев 2016 года составили 168,4 млн.грн.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления доходов общего фонда бюджета без учета трансфертов увеличились на 995,3 млн.грн или в 1,5 раза.
По всем источникам доходов общего фонда бюджета города Одессы плановые показатели 9 месяцев 2016 года выполнены.
Основными бюджетоформирующими источниками доходов бюджета города Одессы являются:
- налог на доходы физических лиц (фактические поступления за 9 месяцев 2016 года составили 1 502,2 млн.грн, что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года больше на 504,1 млн.грн или в 1,5 раза);
- плата за землю (фактические поступления за 9 месяцев 2016 года составили 531,8 млн.грн, что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года больше на 248,3 млн.грн или в 1,9 раза);
- единый налог (фактические поступления за 9 месяцев 2016 года составили 405,7 млн.грн, что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года больше на 138,8 млн.грн или в 1,5 раза);
- акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (фактические поступления за 9 месяцев 2016 года составили 289,2 млн.грн, что по сравнению с соответствующим периодом 2015 года больше на 95,5 млн.грн или в 1,5 раза).
Согласно Закона Украины от 26 ноября 2015г. № 836-VІІІ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов» с 1 января 2016 года органам местного самоуправления переданы полномочия по предоставлению административных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей, в связи с чем, за девять месяцев 2016 года в бюджет города Одессы поступило 3,7 млн.грн.
С целью увеличения доходов общего фонда бюджета г. Одессы Одесским городским советом были приняты решения от 03.02.2016 года № 255-VII и от 30.06.2016 года № 762-VII «О размещении на вкладных (депозитных) счетах временно свободных средств общего фонда бюджета города Одессы», на депозитных счетах ОАО «Ощадбанк» и АБ «Укргазбанк» размещены временно свободные средства общего фонда бюджета города Одессы в общей сумме 549,0 млн.грн, сроком до 20.12.2016 года.
Всего по состоянию на 01.10.2016г. в бюджет города Одессы фактически поступило 28,7 млн.грн процентов за размещение временно свободных средств общего фонда бюджета города Одессы на депозите.
Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» городу Одессе предусмотрены медицинская (годовой план – 670,1 млн.грн), образовательная (годовой план – 758,6 млн.грн) субвенции и реверсная дотация (годовой план – 132,2 млн. грн).
По состоянию на 1 октября 2016 года в бюджет города Одессы из Государственного бюджета Украины перечислено:
- образовательной субвенции в сумме 574,2 млн.грн или 100% от плана 9 месяцев;
- медицинской субвенции в сумме 494,5 млн.грн или 100% от плана 9 месяцев.
За январь-сентябрь 2016 года из бюджета города Одессы в Государственный бюджет Украины перечислено реверсной дотации в полном объеме в сумме 99,2 млн.грн.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета г. Одессы с учетом внесенных изменений утверждены в сумме 7 457,1 млн.грн, в т.ч. по общему фонду – 5 274,1 млн.грн, специальному фонду – 2 183,0 млн.грн.
Исполнение бюджета г. Одессы по расходам за 9 месяцев 2016 года составило 4 570,9 млн.грн или 61,3% от годовых плановых показателей, в т.ч. общий фонд – 3 515,8 млн.грн (66,7%), специальный фонд – 1 055,1 млн.грн (48,3%).
Финансовые ресурсы бюджета в первоочередном порядке направлялись на защищенные статьи расходов бюджетных учреждений, которые составили 1 736,2 млн.грн или 38,0% в структуре общих расходов, из них направлено на заработную плату с начислениями – 1 359,0 млн.грн (29,8%), оплату энергоносителей и коммунальных услуг – 154,8 млн.грн (3,4%), питание – 152,5 млн.грн (3,3%), медикаменты – 69,9 млн.грн (1,5%).
На финансовую поддержку коммунальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и транспорта из бюджета выделено 404,8 млн.грн, из которых направлено на выплату заработной платы с начислениями – 207,9 млн.грн и на расчеты за потребленные энергоносители – 141,3 млн.грн.
Для обеспечения надлежащего уровня жизни одесситов в 2016 году в городе успешно действует Городская целевая программа предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы. На выполнение мероприятий указанной Программы утверждены расходы в сумме 226,5 млн. грн, выполнение за 9 месяцев 2016 года составило 137,1 млн.грн или 60,5% от годовых плановых назначений.
За счет средств субвенций Государственного бюджета Украины и областного бюджета Одесской области в отчетном периоде проведены расходы в сумме 1 845,5 млн.грн, в т.ч.: выплата помощи семьям с детьми – 595,3 млн.грн; предоставление льгот и субсидий населению – 272,9 млн.грн; образовательная субвенция – 514,6 млн.грн; медицинская субвенция – 453,9 млн.грн; государственная помощь и денежное обеспечение детских домов семейного типа и приемных семей – 1,8 млн.грн; прочие субвенции – 7,0 млн.грн.
В структуре расходов специального фонда бюджета – 1 055,1 млн.грн - расходы за счет средств:
- бюджета развития составили 879,5 млн.грн (из них дорожный фонд – 182,3 млн.грн) или 83,4 %;
- городского фонда охраны окружающей природной среды и целевого фонда Одесского городского совета – 3,5 млн.грн или 0,3 %;
- собственных поступлений бюджетных учреждений – 172,1 млн.грн или 16,3 %.
На протяжении отчетного периода и по состоянию на 01 октября 2016 года кредиторская задолженность бюджета города Одессы (без учета межбюджетных трансфертов) отсутствует.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Соблюдение статьи 80 Бюджетного кодекса Украины.


ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:
Данное решение не имеет возможных рисков.ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК):
Данное решение не влияет на финансовый результат.Директор департамента финансов
Одесского городского совета                                                     С.Н. Бедрега


Сторінка створена: 2016.11.29 17:34
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/90456/