Рішення
Одеської міської ради
№ 3333-VII від 06.06.2018 р.


Про затвердження Порядку оприлюднення

інформації про діяльність комунальних підприємств

Одеської міської ради


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення належного оприлюднення, прозорості та відкритості інформації щодо діяльності комунальних підприємств Одеської міської ради Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних технологій.Міський голова                           Г. Труханов

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 06.06.2018 р.
№ 3333-VII

ПОРЯДОК
оприлюднення інформації про діяльність комунальних
підприємств Одеської міської ради
(далі – Порядок)

 

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення відкритості і прозорості діяльності комунальних підприємств Одеської міської ради (далі – комунальних підприємств), а також оприлюднення ними інформації, передбаченої законодавством України.
 

2. Оприлюдненню відповідно до цього Порядку підлягає інформація про організаційну, управлінську, фінансову та господарську діяльність комунальних підприємств, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством України.
 

3. Оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств відповідно до цього Порядку здійснюється на офіційному веб-сайті Одеської міської ради WWW.OMR.GOV.UA у спеціальному підрозділі «КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА» або на веб-сайті комунального підприємства (за наявності).
 

4. Оприлюднення інформації здійснюється державною мовою. Інформація про комунальні підприємства та їх діяльність (включаючи іміджеві матеріали, оголошення щодо проведення конкурсів, пошуку інвесторів тощо) одночасно з державною мовою може також розміщуватись іншими мовами.
 

5. При розміщенні інформації про діяльність комунальних підприємств не дозволяється оприлюднення інформації, розповсюдження якої заборонено та/або обмежено законодавством України.
 

6. Інформація для розміщення надається та оприлюднюється з дотриманням Закону України «Про захист персональних даних».
 

7. Інформація про діяльність комунальних підприємств підглядає оприлюдненню у строки, визначені згідно із додатком до цього Порядку.
 

8. З метою забезпечення оприлюднення інформації відповідно до цього Порядку у кожному комунальному підприємстві наказом керівника призначається особа, відповідальна за забезпечення належного оприлюднення інформації про діяльність комунального підприємства та взаємодію із департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради з питань оприлюднення цієї інформації (далі – відповідальна особа). Про призначення відповідальної особи комунальне підприємство повідомляє департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради не пізніше 3-ох робочих днів із моменту такого призначення.
 

9. Відповідальна особа комунального підприємства забезпечує збір, обробку, систематизацію та направлення інформації, що підлягає обов’язковому оприлюдненню, в електронному вигляді до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради або забезпечує розміщення такої інформації на веб-сайті комунального підприємства самостійно із дотриманням цього Порядку.
 

10. Інформація про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті Одеської міської ради, надається до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради в електронному вигляді не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку її оприлюднення. Технічні вимоги щодо надання такої інформації визначає департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
У разі, коли оприлюднення інформації про діяльність комунального підприємства здійснюється на веб-сайті цього підприємства, останнє надсилає до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради повідомлення про оприлюднення або оновлення інформації не пізніше 3-ох робочих днів із моменту такого оприлюднення чи оновлення.
 

11. Інформація про діяльність комунальних підприємств, що оприлюднюється відповідно до цього Порядку на офіційних веб-сайтах комунальних підприємств, має бути структурована аналогічно до відповідних розділів офіційного веб-сайту Одеської міської ради.
 

12. Гіперпосилання на веб-сайти комунальних підприємств розміщується на офіційному веб-сайті Одеської міської ради.
 

13. Керівники комунальних підприємств здійснюють заходи щодо забезпечення збереження та захисту від несанкціонованого втручання та модифікації інформації, розміщеної на веб-сайтах комунальних підприємств.
 

14. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення і розміщення інформації на офіційному веб-сайті Одеської міської ради або на веб-сайті комунального підприємства несе керівник комунального підприємства відповідно до законодавства України та умов укладеного з ним контракту.
 
Секретар ради                                        О. Потапський

 

Додаток

до Порядку
 
СТРОКИ
оприлюднення інформації про діяльність
комунальних підприємств Одеської міської ради
 

з/п
Вид інформації
Строки
та періодичність оприлюднення
1.
Загальна інформація про комунальне підприємство:
- повна назва,
- код ЄДРПОУ,
- повна адреса (юридична та фактична),
- телефони,
- часи роботи,
- часи (графік) прийому керівника,
- електронна пошта,
- назва власного веб-сайту (за наявності)
- структура (назва підрозділів, місцезнаходження, контактні дані).
 Одноразово.
 
Оновлення інформації здійснюється впродовж 3-х робочих днів після її зміни
2.
Цілі діяльності комунального підприємства
Одноразово.
 
Оновлення інформації здійснюється впродовж 3-х робочих днів після її зміни
3.
Інформація про основні види діяльності комунального підприємства, послуги для фізичних та юридичних осіб, ціни, порядок формування тарифів та умови і порядок оплати послуг, у тому числі реквізити для сплати коштів за послуги
Одноразово.
 
Оновлення інформації здійснюється впродовж 3-х робочих днів після її зміни
4.
Статут підприємства у чинній редакції.
 
 
 
 
 
 
Статут комунального підприємства у редакціях, що діяли раніше
10 календарних днів із дня державної реєстрації відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
   
Одноразово
5.
Квартальна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування
Щоквартально.
 
У встановлений законодавством України термін (станом на момент розміщення інформації)
6.
Річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування
Щорічно.
 
У встановлений законодавством України термін (станом на момент розміщення інформації)
7.
Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги законодавства України або за рішенням органу управління
Щорічно.
 
У термін, що не перевищує 30 календарних днів із дати отримання аудиторського висновку
8.
Біографічна довідка (включаючи професійні характеристики) керівника підприємства (з урахуванням вимог законодавства України про захист персональних даних)
Впродовж 10 робочих днів
з дня призначення на посаду.
 
Оновлення інформації
(доповнення, зміни) здійснюється впродовж 10 робочих днів
після змін
9.
Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства України про захист персональних даних), принципи їх обрання, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним
 Впродовж 10 робочих днів із дня обрання до складу наглядової ради
 
Оновлення інформації (доповнення, зміни) здійснюється впродовж 10 робочих днів після змін
10.
Річні звіти керівника комунального підприємства
Щорічно.
 
У термін, встановлений законодавством України та відповідними рішеннями Одеської міської ради
11.
Річні звіти наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства
Щорічно.
 
У термін, встановлений законодавством України та відповідними рішеннями Одеської міської ради
12.
Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства (за наявності)
Щорічно.
 
У термін, встановлений законодавством України та відповідними рішеннями Одеської міської ради
13.
Рішення органу управління щодо комунального підприємства
Вже прийняті рішення – одноразово.
 
Нові рішення – не пізніше 5 робочих днів із дня офіційного оприлюднення відповідного рішення на офіційному сайті міської ради
14.
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками
 Не пізніше ніж через 10 робочих днів із дати виявлення факторів ризику
15.
Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
У встановлений законодавством України термін (станом на момент розміщення інформації)
16.
Інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства, (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства
Впродовж 10 календарних днів із дня проведення операції або виникнення зобов’язання

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Сторінка створена: 2018.06.11 17:12