Рішення
Одеської міської ради
№ 3619-VII від 19.09.2018 р.

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття

до комунальної власності територіальної громади

міста Одеси акцій, що належать державі в статутному

капіталі (майні) Публічного акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ»Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 2, частини 2 статі 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи рішення Спеціальної контрольної комісії з приватизації Верховної Ради України від 12.07.2018 р. з питань майнового стану та перспектив подальшої діяльності ПАТ «Одеська ТЕЦ», яким було доручено Одеській міській раді та Одеській обласній державній адміністрації розглянути в установленому порядку згідно з законодавством питання щодо передачі Одеської ТЕЦ до комунальної власності, враховуючи, що ПАТ «Одеська ТЕЦ» виробляє від 25 до 30 % загального обсягу теплової енергії, потрібного для забезпечення мешканців м. Одеси централізованим опаленням, та інші джерела теплопостачання в центральній частині міста, яка забезпечується тепловою енергією виробництва ПАТ «Одеська ТЕЦ», відсутні, і беручи до уваги, що забезпечити центральну частину м. Одеси тепловою енергією від інших джерел є неможливим, а також те, що ПАТ «Одеська ТЕЦ» забезпечує електропостачанням через комплекс відкритого та закритих розподільчих пристроїв напругою 110/35/6,3 кВ, споживачів центральної частини міста та фактично є основним з джерел генерації електричної енергії на території м. Одеси, а технічний стан та відпрацьований ресурс обладнання ПАТ «Одеська ТЕЦ» вимагає термінового прийняття рішення щодо його подальшої експлуатації, з метою забезпечення сталого, надійного та якісного теплопостачання мешканців центральної частини міста Одеси, недопущення техногенної катастрофи на ПАТ «Одеська ТЕЦ», оптимізації витрат на виробництво теплової енергії та зниження вартості теплової енергії в місті Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Одеси акцій, що належать державі в статутному капіталі Публічного акціонерного товариство «Одеська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) у кількості 174 083 240 штук номінальною вартістю 0,25 грн., загальною вартістю 43 520 810 (сорок три мільйони п’ятсот двадцять тисяч вісімсот десять) грн., що відповідає 99,9894% частки у статутному капіталі.

2. Умови передачі майна, визначеного пунктом 1 рішення, визначити після припинення Господарським судом Одеської області провадження у справі про банкрутство ПАТ «Одеська ТЕЦ» та вжиття органом державної виконавчої влади, до сфери управління якого відноситься ПАТ «Одеська ТЕЦ», заходів, направлених на значне зменшення розміру кредиторської заборгованості ПАТ «Одеська ТЕЦ».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.Міський голова                 Г. Труханов

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Сторінка створена: 2018.09.20 18:40