Втратило чинність згідно рішення Одеської міської ради №1631-VI від 23.12.2011р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2726-Vвід 16.04.2008

Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради
від 22.01.2008 року №2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»

Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про дорожній рух", з метою створення більш сприятливих умов для проживання, роботи й відпочинку в місті, посилення відповідальності фізичних осіб за порушення правил стоянки (паркування) автотранспортних засобів у місті Одесі, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Доповнити рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» додатком № 4 (додається).


2. Заходи з від стеження результативності цього рішення покласти на управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу.


Міський голова                                      Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2726-Vвід 16.04.2008


ПОРЯДОК
примусового переміщення транспортних засобів
у місті Одесі


1. Загальні положення
1.1. Порядок розроблено з метою зміцнення безпеки дорожнього руху, дотримання Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти й порядку й правил стоянки (паркування) транспортних засобів у місті Одесі.
1.2. Примусове переміщення транспортних засобів здійснюється у випадку порушення Правил дорожнього руху при зупинці й стоянці транспортного засобу в заборонених для цього місцях відповідно до цього Порядку й законодавству України.


2. Порядок застосування примусового переміщення транспортних засобів
2.1. Рішення про примусове переміщення транспортного засобу приймається працівником ДПС особисто, при наявності порушень, зазначених у п. 1.2. цього Порядку.
2.2. Примусове переміщення транспортних засобів на свій, спеціально обладнаний майданчик для зберігання транспортних засобів, здійснює уповноважена організація за допомогою технічних пристроїв і автомобілів евакуаторів у такий спосіб:
- при наявності факту порушення та у випадку відсутності або неможливості встановлення власника (уповноваженої особи) транспортного засобу та місця його перебування працівник ДПС викликає працівників уповноваженої організації з автомобілем-евакуатором і за їх присутністю складає протокол огляду й переміщення транспортного засобу, який містить:
- дату, час, адресу порушення й підстави для примусового переміщення транспортного засобу;
- посада, місце роботи, прізвище, ім'я по батькові й підпис особи, яка ухвалює рішення про примусове переміщення транспортного засобу;
-тип, марку, державний реєстраційний номер, перелік візуальних недоліків і ушкоджень на транспортному засобі, що підлягає переміщенню;
- найменування, адреса й номер телефону уповноваженої організації, що здійснила примусове переміщення транспортного засобу;
- адреса місця зберігання транспортного засобу;
- посада, прізвище, ім'я особи, яка виконує роботи підчас примусового переміщення транспортного засобу і його підпис;
- посада, прізвище, ім'я особи, яка приймає транспортний засіб на зберігання;


2.3. Після складання протоколу працівником ДПС транспортний засіб переміщають автомобілем-евакуатором уповноваженої організації на свій спеціально обладнаний майданчик.


2.4. Транспортний засіб відповідно до протоколу огляду й переміщення приймається на спеціально обладнаний майданчик черговим працівником з відповідним оформленням прийняття на зберігання та записом у журналі реєстрації транспортних засобів.


2.5. Утримання транспортного засобу на спеціально обладнаному майданчику уповноваженої організації здійснюється згідно з "Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 року № 115, і відповідних наказів МВС України.


2.6. Власник транспортного засобу після одержання інформації із ДПС, або уповноваженої організації про причину примусового переміщення транспортного засобу й місця його знаходження, звертається до чергового працівника спеціально обладнаного майданчику, де зберігається транспортний засіб.


2.7. На підставі протоколу огляду й переміщення транспортного засобу, працівником ДПС на спеціально обладнаній площадці складається адміністративний протокол із вказівкою порушення. До адміністративного протоколу працівником ДПС додається 1 екземпляр протоколу огляду й переміщення транспортного засобу.


2.8. Транспортний засіб видається (вертається) власникові або особі, яка має право на керування цим транспортним засобом, за особистою заявою вказаної особи негайно, після складання адміністративного протоколу відносно вчиненого їм порушення, за умови оплати робіт із примусового переміщення та зберігання транспортного засобу відповідно вартості переміщення транспортних засобів і адміністративного штрафу.


2.9. У випадку появи власника в момент виконання робіт із примусового переміщення транспортного засобу і відміни працівником ДПС попереднього рішення про його переміщення, працівник ДПС складає «адміністративний протокол про допущене правопорушення, а власник сплачує уповноваженій організації кошти за виклик евакуатора. Якщо власник відмовляється сплатити вказані кошти, уповноважена організація має право застосувати пристрої блокування коліс. В разі завантаження транспортного засобу на майданчик евакуатора, завантажений транспортний засіб повертається власнику на спеціально обладнаному майданчику тимчасового зберігання.


2.10. Вартість робіт з примусового переміщення, блокування, зберігання транспортних засобів, власники яких порушили правила стоянки (паркування) у місті Одесі, сплачується власниками або особами, Які мають право на керування цими транспортними засобами, шляхом перерахування коштів на відповідний банківський рахунок уповноваженої організації або працівнику уповноваженої організації (з фіксацією такої сплати за допомогою касового апарату). В разі блокування транспортних засобів виклик евакуатора та
роботи по блокуванню сплачуються окремо за кожний вид робіт. У випадку відмови від сплати зазначених робіт їхній розмір стягується в судовому порядку відповідно до законодавства України, з подальшим платним утриманням транспортного засобу на майданчику тимчасового зберігання.

 
2.11. Матеріальну відповідальність, згідно з чинним законодавством, за збереження й неушкодженість транспортних засобів при їхньому завантаженні, транспортуванні на спеціально обладнаний майданчик, і утримування на ньому несе уповноважена організація, яка безпосередньо здійснює зазначені роботи.


3. Порядок оскарження дій посадових осіб і працівників уповноважених організацій

3.1. Дії працівників уповноважених організацій, передбачені чинним законодавством, актами органів місцевого самоврядування, зокрема, цим Порядком, можуть бути оскаржені юридичними й фізичними особами в судовому порядку.
3.2. Скарги на прийняті відповідними посадовими особами рішення, або на дії працівників уповноважених організацій можуть розглядатися керівниками уповноважених організацій відповідно до вимог, чинного законодавства.

 


Секретар ради                                                  О.А. Прокопенко


Сторінка створена: 2008.04.26 14:16