Рішення
Одеської міської ради
№ 5074-VII від 18.09.2019 р. 

Про внесення змін до Положення 
про громадський бюджет міста Одеси,
затвердженого рішенням Одеської міської ради
від 04 жовтня 2017 року № 2438-VII
  

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, з метою вдосконалення організації, підготовки та виконання основних заходів щодо реалізації громадського бюджету м. Одеси, враховуючи пропозиції громадськості та практичний досвід реалізації проектів у попередні роки, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 

1. Внести зміни до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04 жовтня 2017 року № 2438-VII, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                    Г. Труханов
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 18.09.2019 р. № 5074-VII
 

«Додаток до рішення Одеської міської ради від 04.10.2017 року № 2438-VII

 
Положення
про громадський бюджет міста Одеси
 
1. Загальні положення
 

1.1. Це Положення визначає основні вимоги до організації запровадження громадського бюджету міста Одеси.

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

автор проекту – суб’єкт господарювання (крім комунальних підприємств, комунальних установ та комунальних закладів Одеської міської ради), громадська організація, повнолітня фізична особа, яка зареєстрована та постійно проживає на території міста Одеси, які подають проект для участі в конкурсі (автором проекту не може бути представник від виконавчих органів Одеської міської ради, депутат Одеської міської ради та член комісії з питань громадського бюджету міста Одеси);

громадський бюджет міста Одеси (далі – громадський бюджет) – кошти бюджету м. Одеси, що спрямовуються на реалізацію проектів розвитку м. Одеси, які подано авторами проектів та які визнані переможцями за результатами online-голосування членів територіальної громади міста Одеси;

комісія з питань громадського бюджету міста Одеси (далі – Комісія) – постійно діючий консультативно-дорадчий колегіальний орган, який створюється розпорядженням Одеського міського голови для організації, підготовки та виконання основних заходів і завдань із впровадження та реалізації громадського бюджету в місті Одесі;

конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення повнолітніми членами територіальної громади міста Одеси у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;

громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність, корисність та шляхи здійснення у межах громадського бюджету заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури, благоустрою міста, підвищення комфорту проживання його мешканців, реалізація яких здійснюватиметься протягом одного бюджетного року. Вартість проекту становить від 100 000 грн до 1 500 000 грн. Якщо вартість проекту становить менше 100 000 грн, рішення щодо допуску його до голосування приймається Комісією.

Малий громадський проект – від 100 000 грн до 500 000 грн, відсоток від загального обсягу видатків громадського бюджету на відповідний рік визначається Комісією.

Великий громадський проект – від 500 000 грн до 1 500 000 грн, відсоток від загального обсягу видатків громадського бюджету на відповідний рік визначається Комісією;

електронний сервіс «Громадський бюджет» (далі – електронний сервіс) – сервіс, розміщений на порталі «Соціально активний громадянин» для забезпечення автоматизації всіх етапів громадського бюджету, зокрема процесів: подання проектів авторами проектів; визначення Комісією проектів, які допускаються до голосування; online-голосування за проекти членами територіальної громади м. Одеси; оприлюднення інформації щодо проектів-переможців, стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів;

проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів під час online-голосування членів територіальної громади міста Одеси.

1.3. Голосувати за проекти можуть повнолітні фізичні особи, які є громадянами України та членами територіальної громади м. Одеси.

 
2. Етапи громадського бюджету

2.1. Процедура та порядок реалізації громадського бюджету передбачає такі етапи:

1) створення Одеським міським головою Комісії;
 

2) затвердження Одеським міським головою до 01 листопада року, що передує плановому, параметрів громадського бюджету міста Одеси;

3) подання проектів авторами проектів;
 

4) здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради попередньої оцінки поданих проектів на відповідність вимогам, визначеним цим Положенням, з подальшим визначенням єдиного відповідального профільного виконавчого органу Одеської міської ради (далі – відповідальний орган);

5) проведення відповідальним органом аналізу проекту;
 

6) здійснення департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради організаційних заходів щодо виконання завдань громадського бюджету;

7) визначення Комісією проектів, що допускаються до online-голосування;

8) online-голосування членів територіальної громади міста Одеси;

9) визначення проектів-переможців за результатами online-голосування;

10) впровадження проектів-переможців;
 

11) звітування та оцінка результатів реалізації проектів-переможців.

Період реалізації громадського бюджету включає:

- 30 календарних днів – подання та прийом проектів;

- 7 календарних днів після дати завершення прийому проектів – підготовка департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та відповідальними органами висновків щодо проектів, які надійшли в останні дні їх прийому;

- 20 календарних днів – визначення Комісією проектів, які допускаються до online-голосування;

- 20 календарних днів – online-голосування членів територіальної громади міста Одеси за проекти;

- 5 календарних днів після дати закінчення online-голосування – оприлюднення загального списку проектів-переможців.

Конкретні дати параметрів громадського бюджету визначаються розпорядженням Одеського міського голови про громадський бюджет міста Одеси на відповідний рік.

 

3. Комісія з питань громадського бюджету міста Одеси

3.1. Комісія створюється з метою організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань, пов’язаних з реалізацією громадського бюджету міста Одеси.

3.2. До складу Комісії входять 15 осіб, по 5 представників від виконавчих органів Одеської міської ради, депутатів Одеської міської ради та представників громадськості. Очолює Комісію заступник Одеського міського голови або секретар Одеської міської ради.

3.3. Основними завданнями Комісії є:

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження питань громадського бюджету (у т.ч. інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів) на усіх його етапах;

- визначення Комісією проектів, що допускаються до online-голосування;

- здійснення інших завдань, що обумовлені метою створення Комісії.

3.4. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.

3.5. При розгляді проектів на засідання Комісії запрошуються автори проектів для надання у разі необхідності роз’яснень і більш детальної інформації щодо проекту.

3.6. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутня більшість членів Комісії від її загального складу.

 
4. Електронний сервіс «Громадський бюджет»

4.1. Електронний сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету і розміщується на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua).

4.2. Виконавчим органом Одеської міської ради, відповідальним за функціонування електронного сервісу, є департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.

4.3. Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення власних кабінетів для подання проектів та проведення online-голосування.

4.4. Для створення кабінету та подання проектів здійснюється реєстрація на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк), електронний цифровий підпис або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси, та завантаження скан-копій або фото відповідного документа (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для юридичних осіб та громадських організацій).

4.5. Електронний сервіс дозволяє відслідковувати статуси розгляду проектів,  проводити online-голосування за них та відслідковувати етапи їх реалізації.

4.6. Електронний сервіс дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов'язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів, електронною поштою.

4.7. Електронний сервіс автоматично визначає проекти-переможці на підставі автоматичного підрахунку голосів.

4.8. На електронному сервісі розміщується аналітична та звітна інформація  з питань, пов’язаних з розглядом та реалізацією проектів.

 
5. Порядок підготовки проектів

5.1. Проект розробляється автором проекту за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. Водночас проект може мати і декілька авторів.

5.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, у межах одного речення. Назва проекту не повинна суперечити його основній меті.

5.3. План заходів з виконання проекту повинен відображати етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг).

5.4. Основне фото проекту, інші фото, схеми, креслення, які розкривають зміст та цілі проекту, демонструють очікуваний результат та можливість його практичної реалізації, додаються автором проекту до проекту.

5.5. При підготовці проекту автор проекту забезпечує його відповідність таким вимогам:

- проект відповідає нормам бюджетного та іншого законодавства України;

- питання реалізації проекту знаходиться в межах повноважень Одеської міської ради та її виконавчих органів;

- реалізація проекту планується на території міста Одеси, стосується будівель (приміщень) та об'єктів соціально-культурної сфери, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси;

- реалізація проекту не повинна зводитись виключно до придбання основних засобів для забезпечення діяльності комунальних підприємств і установ Одеської міської ради;

- строк реалізації проекту не перевищує встановлену параметрами громадського бюджету міста Одеси максимальну тривалість його реалізації;

- усі обов'язкові поля форми, наведеної в додатку 1 до цього Положення, заповнені;

- бюджет проекту, розрахований автором проекту, включає усі витрати, необхідні для його реалізації (розробка проектної документації, закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та ін.).

Об’єкт, який побудований або створений за результатами реалізації проекту, повинен бути переданий в управління (оперативне управління, господарське відання) виконавчому органу, комунальному підприємству або установі Одеської міської ради для забезпечення належного утримання та експлуатації. 

 
6. Порядок подання проектів

6.1. Проект подається одночасно з додатками до останнього, а саме: бюджет проекту та список осіб, які підтримали проект, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (відповідно додатки  1 та 2 до громадського проекту), в електронному вигляді через електронний сервіс «Громадський бюджет».

6.2. У разі подання проекту необхідно подати список осіб, які підтримали проект, з підписами членів територіальної громади міста: щонайменше 20 осіб для малого громадського проекту та 50 осіб – для великого громадського проекту.

6.3. Кожен автор проекту може подати не більше 2-х проектів на один календарний рік.

6.4. Подаючи проект на реалізацію в рамках громадського бюджету, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Одеською міською радою цього проекту.

6.5. До початку голосування автор проекту може зняти свій проект з розгляду в будь-який момент, про що надсилає відповідну письмову заяву на ім’я голови Комісії.

6.6. Комісія сприяє публічному обговоренню поданих проектів та надає можливість автору проекту або уповноваженій ним особі представити проект під час публічного обговорення. Внесення автором проекту необхідних правок до проекту за результатами його розгляду на засіданні Комісії можливе до початку online-голосування.

 
7. Оцінка і відбір проектів

7.1. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради протягом 7 робочих днів здійснює попередню оцінку всіх поданих проектів і перевіряє правильність заповнення проекту згідно з вимогами додатка 1 цього Положення на предмет:

- відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі (не повинен містити ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо);

- повноти заповнення всіх обов'язкових полів проекту в обсязі, що відповідає нормам цього Положення;

- відповідності бюджету проекту та списку осіб, які підтримали проект встановленим вимогам.

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, уповноважена особа департаменту економічного розвитку Одеської міської ради засобами телефонного зв'язку або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи до проекту. При поданні в останні дні прийому проекти доопрацьовуються у строк, не пізніше дати закінчення подання проектів. Проекти, автори яких протягом встановленого строку не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи до проекту, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку та в електронному сервісі є недоступними для публічного доступу.

За результатами попередньої оцінки проектів департамент економічного розвитку Одеської міської ради готує звіт відповідно до додатка 2 до цього Положення.

Усі проекти, що отримали позитивний або негативний висновок департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, оприлюднюються в електронному сервісі (за винятком персональних даних авторів проекту та даних осіб, які підтримали проект).

7.2. При виявленні двох і більше схожих проектів департамент економічного розвитку Одеської міської ради має право рекомендувати авторам відповідних проектів їх об'єднати. Об'єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.

7.3. У разі, якщо протягом 5 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об'єднання їх проектів, але не пізніше дати закінчення строку подання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільну позицію щодо проекту або не знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті – кожний окремо.

7.4. Після здійснення попередньої оцінки департамент економічного розвитку Одеської міської ради визначає єдиний відповідальний профільний виконавчий орган Одеської міської ради залежно від змісту проекту. Відповідальний орган протягом 15 календарних днів з дня отримання проекту проводить його аналіз, за результатами якого готує звіт за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Якщо реалізація проекту не повною мірою відноситься до повноважень визначеного департаментом економічного розвитку Одеської міської ради відповідального органу, останній самостійно залучає інші виконавчі органи Одеської міської ради (зокрема, департамент комунальної власності Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради, управління дорожнього господарства Одеської міської ради тощо) для проведення ретельного аналізу можливостей реалізації відповідного проекту шляхом направлення запитів до відповідних виконавчих органів Одеської міської ради.

Після отримання всіх відповідей по кожному конкретному проекту відповідальний орган узагальнює інформацію і готує звіт (додаток 3 до Положення).

7.5. Комісія протягом 20 календарних днів готує висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

7.6. Комісія приймає рішення про відмову в прийнятті проекту для голосування з таких причин:

- проект суперечить законодавству України;
- автор проекту надав недостовірні відомості про себе;

- у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;

- надання відповідальним органом висновку щодо неможливості реалізації поданого проекту;

- проект має незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Одеси);

- проект суперечить завданням, визначеним міськими програмами розвитку міста або дублює окремі їх заходи, які плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

- реалізація проекту планується на території або об'єктах, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Одеси;

- у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування об’єкту, створеного за результатом реалізації проекту, у сумі, що перевищує вартість реалізації самого проекту.

7.7. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема зміна локалізації чи об'єднання з іншими проектами, можливе лише за згодою авторів відповідних проектів.

7.8. Проекти, щодо яких Комісією прийнято рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування, участь в оnline-голосуванні брати не можуть.

 

8. Оnline-голосування за громадські проекти членами територіальної громади міста Одеси

8.1. Оnline-голосування за проекти здійснюється в електронному сервісі «Громадський бюджет» на порталі «Соціально активний громадянин» (https://citizen.odessa.ua, https://citizen.omr.gov.ua).

8.2. Період оnline-голосування за проекти визначається параметрами громадського бюджету на відповідний рік.

8.3. Одна особа може проголосувати за 5 проектів.
 

8.4. Авторизація голосуючих здійснюється шляхом реєстрації на порталі «Соціально активний громадянин» за допомогою авторизації через BankID (Національний банк України), BankID (ПриватБанк), електронний цифровий підпис або через соціальну мережу Facebook, Google, електронну пошту шляхом внесення даних та завантаження скан-копії або фото відповідних документів, що підтверджують громадянство України та реєстрацію місця проживання/перебування на території м. Одеси (для фізичних осіб); внесення даних про код ЄДРПОУ (для юридичних осіб, громадських організацій).

8.5. Результати online-голосування відображаються в електронному сервісі «Громадський бюджет» у режимі реального часу.

 
9. Визначення проектів-переможців

9.1. Після завершення терміну online-голосування, визначеного параметрами громадського бюджету міста Одеси на відповідний рік, електронний сервіс автоматично окремо по великих та окремо по малих громадських проектах здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки.

9.2. Переможцями визначаються проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за підсумками online-голосування, окремо по великих та окремо по малих громадських проектах, і сукупна сума витрат, передбачених на їх реалізацію, не виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік.

9.3. Останній за рейтингом малий проект та великий проект, що виходить за рамки встановленого обсягу громадського бюджету на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.

9.4. Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради протягом 5 календарних днів після закінчення online-голосування оприлюднює загальний список проектів-переможців на порталі «Соціально активний громадянин» та на офіційному сайті Одеської міської ради.

 
10. Затвердження видатків для реалізації

проектів-переможців у складі бюджету міста Одеси, реалізація проектів-переможців та звітування про стан їх впровадження 

10.1. Після визначення проектів-переможців:

- відповідний орган (далі - головний розпорядник бюджетних коштів) включає показники та іншу інформацію щодо відповідного проекту-переможця до відповідних бюджетних запитів та подає їх до департаменту фінансів Одеської міської ради;

- департамент фінансів Одеської міської ради готує проект рішення Одеської міської ради про внесення змін до бюджету міста Одеси на відповідний рік, у частині перерозподілу видатків, визначених для реалізації проектів-переможців, за головними розпорядниками бюджетних коштів.

10.2. Після затвердження в установленому порядку бюджету міста Одеси на відповідний рік головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію відповідних проектів-переможців відповідно до законодавства.

Автор (автори) проектів-переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією відповідних проектів на всіх стадіях. Головні розпорядники бюджетних коштів під час реалізації проектів-переможців забезпечують взаємодію з автором (авторами) проектів-переможців та враховують їх пропозиції в межах бюджетного законодавства.

10.3. Головні розпорядники бюджетних коштів готують звіти про стан впровадження проектів-переможців згідно із додатком 5 до цього Положення у такі строки:

- оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

- річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним.

10.4. Звіти про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів бюджету міста Одеси оприлюднюються в електронному сервісі «Громадський бюджет».

Секретар ради                                                              О.Ю. Потапський
 
 
 
 
Рішення Одеської міської ради №5074-VII від 18.09.2019р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» Спецвипуск №6 від 21.10.2019p.

 


Сторінка створена: 2019.09.25 14:27