Рішення
Одеської міської ради
№ 5280-VII від 30.10.2019 р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 р. № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції»

Відповідно до статей 25, 27, 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 186, 186-1 Земельного кодексу України, законів України «Про адміністративні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про землеустрій», Порядку подання декларації про відходи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 118, Положення про Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25.01.2018 р. № 78/А-2018, а також з метою забезпечення надання адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства на засадах відкритості та рівності умов їх отримання Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 р. № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (далі - рішення):
1.1. У пунктах 22-23 додатку 1 до рішення у графі «Назва органу, що надає адміністративні послуги та, у разі, наявності робочого органу» слова «Одеська обласна державна адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів)» замінити словами «Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації».
1.2. У пункті 1 додатку 4 до рішення назву адміністративної послуги викласти в наступній редакції: «Надання довідки про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи на території м. Одеси».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та міжнародних відносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2019.11.05 17:30