Рішення
Одеської міської ради
№ 5809-VII від 18.03.2020 р.

Про надання дозволу гр. Страшній А.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,0255 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 20, 118 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання гр. Страшної А.С. (реєстраційний номер облікової картки платника податків) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,0255 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78, а також додані до нього документи та матеріали, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Страшній А.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:27:008:0060), площею 0,0255 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78, цільове призначення якої змінюється – на «В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»
2. Зобов’язати гр. Страшну А.С. надати до виконавчого органу Одеської міської ради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин розроблений та погоджений у встановленому законом порядку відповідний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3. Визначити, що у разі невиконання пункту 2 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність, без відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з розробкою землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова                    Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2020.03.27 14:30