Рішення
Одеської міської ради
№ 5823-VII від 18.03.2020 р.

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та фізичною особою-підприємцем Залевською Вірою Панасівною, надання фізичній особі-підприємцю Байло Олександрі Сергіївні в оренду земельної ділянки, площею 0,0170 га за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, частинами 1, 2 статті 20, статтею 79-1, частинами 1, 2 статті 120, частиною 1 статті 123, статтею 124, пунктом «е» частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, абзацом 8 частини 1 статті 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 56 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Залевської Віри Панасівни (далі – ФОП Залевська В.П., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2128710364), клопотання фізичної особи-підприємця Байло Олександри Сергіївни (далі – ФОП Байло О.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3055122189), технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, розроблену ТОВ «ПІВДЕННИЙ ІНСТИТУТ ГРУНТІВ І ГРУНТОВЕДЕННЯ», а також інші додані документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, кадастровий номер 5110136900:34:019:0031, площею 0,0055 га та кадастровий номер 5110136900:34:019:0032, площею 0,0115 га (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А, що знаходяться в оренді на підставі договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та ФОП Залевською В.П., посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чапським А.Е. від 20 грудня 2006 року в реєстрі за № 901, та зареєстрованого в Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 липня 2007 року за № 040750500093, об’єднавши їх у земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:34:019:0121), площею 0,0170 га, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону та благоустрою прилеглої території.
2. Припинити договір оренди землі, укладений між Одеською міською радою та ФОП Залевською В.П., посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чапським А.Е. від 20 грудня 2006 року в реєстрі за № 901, та зареєстрований в Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 липня 2007 року за № 040750500093, шляхом його розірвання.
3. Надати ФОП Байло О.С. в оренду земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:34:019:0121), площею 0,0170 га, сформовану шляхом об’єднання, вказану в пункті цього рішення, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А, (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), цільове призначення – В.03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону та благоустрою прилеглої території, до 16.07.2022 р.
4. Затвердити орендну плату в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5. Затвердити проект договору оренди землі між Одеською міською радою та ФОП Байло О.С. (додається).
6. Зобов’язати ФОП Байло О.С.:
6.1. Дотримуватися положень статті 96 Земельного кодексу України, виконувати вимоги та умови землекористування, передбачені договором оренди землі, визначені службами й організаціями міста та області, викладені в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
6.2. Оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, договір оренди землі, передбачений пунктом 5 цього рішення.
6.3 Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення укласти з КП «Міськзелентрест» охоронний договір на зелені насадження, але не пізніше дати укладення договору оренди землі.
7. Встановити, що у разі невиконання пункту 6 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність.
8. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснювати контроль за виконанням умов договору оренди землі.
9. Рекомендувати Південному управлінню у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області здійснювати контроль за надходженням коштів від орендної плати за землю згідно з чинним законодавством.
10. Надати ФОП Байло О.С. дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,0170 га, кадастровий номер 5110136900:34:019:0121, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А, з цільового призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на цільове призначення – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для будівництва та експлуатації підприємства громадського обслуговування.
11. Вважити таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 30.10.2019 р. № 5321-VIІ «Про припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та фізичною особою-підприємцем Залевською Вірою Панасівною, шляхом його розірвання, та надання фізичній особі-підприємцю Байло Олександрі Сергіївні в оренду земельних ділянок та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, загальною площею 0,0170 га, цільове призначення яких змінюється, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А».
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова         Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2020.03.30 14:57