Рішення
Одеської міської ради
№ 5945-VII від 29.04.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу громадянці Саєнко Ларисі Петрівні земельної ділянки, площею 0,1524 га, за адресою: місто Одеса, Новомосковська дорога, 19, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для будівництва та подальшої експлуатації складських будівель

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши заяву громадянки Саєнко Лариси Петрівни (далі – гр. Саєнко Л.П., реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо викупу земельної ділянки, за адресою: місто Одеса, Новомосковська дорога, 19, для будівництва та подальшої експлуатації складських будівель, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ТОВ «СПЕКТР НОВА», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,1524 га (кадастровий номер 5110137300:04:009:0033, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою: місто Одеса, Новомосковська дорога, 19, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для будівництва та подальшої експлуатації складських будівель.

2. Передати у власність шляхом продажу гр. Саєнко Л.П. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:04:009:0033) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,1524 га, за адресою: місто Одеса, Новомосковська дорога, 19, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для будівництва та подальшої експлуатації складських будівель.

3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:04:009:0033), площею 0,1524 га, за адресою: місто Одеса, Новомосковська дорога, 19, у розмірі 595 503,00 грн. (п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот три гривні 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки
від 13.04.2020 року).

4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Саєнко Л.П.

5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.

6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Саєнко Л.П. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.

7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини гр. Саєнко Л.П., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова      Г. Труханов

Результати поіменного голосування
 


Сторінка створена: 2020.05.14 16:43
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/council/179300/