Рішення
Одеської міської ради
№ 5952-VII від 29.04.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ЛІНІЯ» земельної ділянки, площею 2,6982 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 33-А, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських та адміністративних будівель

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ЛІНІЯ» (далі – ТОВ «АГРО-ЛІНІЯ», ідентифікаційний код 30598437) щодо викупу земельної ділянки, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 33-А, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських та адміністративних будівель, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ТОВ «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО «РЕЗОЛЮТ», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,6982 га (кадастровий номер 5110137300:14:005:0002, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 33-А, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації виробничих, адміністративних та складських будівель.
2. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «АГРО-ЛІНІЯ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:14:005:0002) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 2,6982 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 33-А, цільове призначення – J.11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських та адміністративних будівель.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:14:005:0002), площею 2,6982 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, 33-А, у розмірі 8 846 000,00 грн. (вісім мільйонів вісімсот сорок шість тисяч гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 13.04.2020 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТОВ «АГРО-ЛІНІЯ».
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТОВ «АГРО-ЛІНІЯ» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ТОВ «АГРО-ЛІНІЯ», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                                      Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2020.05.15 15:57
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/council/179323/