Рішення
Одеської міської ради
№ 5953-VII від 29.04.2020 р.

Про припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та гр. Страшним А.С. та надання дозволу гр. Страшній С.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, площею 0,0192 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78 ділянка № 24

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, частинами 1, 2 статті 120, частиною 1 статті 123, статтею 124, пунктами «а», «е» частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, абзацом 8 частини 1 статті 31 Закону України «Про оренду землі», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши клопотання гр. Страшного А.С. (реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо припинення договору оренди землі, клопотання гр. Страшної С.Г. (реєстраційний номер облікової картки платника податків), щодо надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки, площею 0,0192 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78, ділянка № 24, інші додані документи та матеріали, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити договір оренди землі, укладений між Одеською міською радою гр. Страшним Андрієм Сергійовичем щодо земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:27:008:0055), площею 0,0192 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78, ділянка № 24, посвідчений 29 жовтня 2010 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., в реєстрі за № 4048, право оренди зареєстровано від 15.05.2014 року № 5736452, шляхом його розірвання.

2. Надати дозвіл гр. Страшній Світлані Георгіївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:27:008:0055), площею 0,0192 га, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 78, ділянка № 24, цільове призначення якої змінюється – на «В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

3. Зобов’язати гр. Страшну С.Г. надати до виконавчого органу Одеської міської ради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин розроблений та погоджений у встановленому законом порядку відповідний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. Визначити, що у разі невиконання пункту 3 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність, без відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з розробкою землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                    Г. Труханов

Результати поіменного голосування
 


Сторінка створена: 2020.05.15 16:02
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/council/179324/