Рішення
Одеської міської ради
№ 6403-VII від 16.09.2020 р.

Про надання згоди на списання з балансу комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська поліклініка № 3» Одеської міської ради основних засобів

Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання об’єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська поліклініка № 3» Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на списання з балансу комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська поліклініка № 3» Одеської міської ради основних засобів, непридатних для подальшого використання, згідно з переліком (додається).
2. Доручити комунальному некомерційному підприємству «Дитяча міська поліклініка № 3» Одеської міської ради:
2.1. Вжити заходів з розбирання (демонтажу) майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, після чого забезпечити оприбуткування усіх вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, придатних для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання.
2.2. Оприбуткувати як вторинну сировину (металобрухт тощо) непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати.
2.3. У місячний строк після закінчення процедури розбирання (демонтажу) та оприбуткування майна надати до департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради звіт про списання майна згідно з чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.

Міський голова Г. Труханов

Додаток
до рішення Одеської міської ради
№ 6403-VII від 16.09.2020 р.

ПЕРЕЛІК
основних засобів комунального некомерційного підприємства «Дитяча
міська поліклініка № 3» Одеської міської ради, непридатних для подальшої експлуатації, що підлягають списанню

з/п
Найменування
основних засобів
Інвентарний номер
Рік випуску
Вартість (грн)
Знос
(%)
Первісна
Залишкова
1.
Рентген-апарат стац. «РУМ-20М»
10470131
1988
50532,00
-
100 %

Секретар ради О. Потапський

Сторінка створена: 2020.09.22 14:51