Рішення
Одеської міської ради
№ 6398-VII від 16.09.2020 р.

Про внесення змін до Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1610-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування виконання заходів, спрямованих на охорону і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 08 лютого 2017 року № 1610-VII:
1.1. Викласти розділ 1 Програми «Паспорт Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки» у новій редакції (додаток 1).
1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки» у новій редакції (додаток 2).
1.3. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2017-2021 роки» у новій редакції (додаток 3).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Міський голова Г. Труханов

ДОДАТКИ


Сторінка створена: 2020.10.01 13:04