Рішення
Одеської міської ради
№ 6459-VII від 16.09.2020 р.

Про передачу у власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Гребеньщиковій Людмилі Сергіївні земельної ділянки, площею 0,0181 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Прохоровська, 19, цільове призначення – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень офісу

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Гребеньщикової Людмили Сергіївни (далі – ФОП Гребеньщикова Л.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:29:003:0021), площею 0,0181 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Прохоровська, 19, для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень офісу, що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 05.12.2019 року, право оренди зареєстровано в реєстрі за № 34524065, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений
ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Гребеньщиковій Л.С. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137300:29:003:0021) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0181 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Прохоровська, 19, цільове призначення – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання – для експлуатації та обслуговування нежилих приміщень офісу.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137300:29:003:0021), площею 0,0181 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Прохоровська, 19, у розмірі 220 000,00 грн. (двісті двадцять тисяч гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 07.09.2020 року № 85).
3. Погодити проєкт договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Гребеньщиковою Л.С. (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Гребеньщиковою Л.С. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ФОП Гребеньщикової Л.С., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2020.10.01 16:29