Рішення
Одеської міської ради
№ 6440-VII від 16.09.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСЬМІНОГ» земельної ділянки, площею 0,1966 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 1-В, цільове призначення – B.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та експлуатації будівлі магазину

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСЬМІНОГ» (далі – ВК ТОВ «ОСЬМІНОГ», ідентифікаційний код 20968442) щодо викупу земельної ділянки, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 1-В, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та експлуатації будівлі магазину, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений малим приватним підприємством «ЗЕМЛЕУСТРІЙ», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», а також інші додані до нього документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:72:001:0056), площею 0,1966 га, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 1-В, цільове призначення – B.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та експлуатації будівлі магазину.
2. Передати у власність шляхом продажу ВК ТОВ «ОСЬМІНОГ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:72:001:0056) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,1966 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 1-В, цільове призначення – B.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та експлуатації будівлі магазину.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:72:001:0056), площею 0,1966 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 1-В, у розмірі 1 983 478,00 грн. (один мільйон дев’ятсот вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят вісім гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок експертів-оцінювачів про ринкову вартість об’єкту оцінки від 16.07.2020 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ВК ТОВ «ОСЬМІНОГ» (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ВК ТОВ «ОСЬМІНОГ» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ВК ТОВ «ОСЬМІНОГ», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2020.10.02 14:27