Рішення
Одеської міської ради
№ 51-VIII від 03.02.2021 р. 

Про розробку проєкту змін до плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 року № 1316-VII

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 12 Закону України «Про основи містобудування», на виконання пункту 3 Протокольного доручення XLІV сесії Одеської міської ради VII скликання від 22 липня 2020 року, беручи до уваги набрання чинності ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування територій», враховуючи необхідність вдосконалення порядку регулювання використання та забудови території м. Одеси, Одеська міська рада

ВИРIШИЛА:

1. Розробити проєкт змін до плану зонування території (зонінгу) м. Одеси

2. Визначити замовником містобудівної документації, зазначеної в пункті 1 цього рішення, департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради.

3. До затвердження проєкту змін до плану зонування території (зонінгу) м. Одеси у порядку, передбаченому чинним законодавством України, затвердити роз’яснення щодо використання територій окремих територіальних зон (додаються), які випливають з вимог плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, та інших нормативних актів, що набрали чинність після затвердження плану зонування території (зонінгу) м. Одеси.

4. Доручити департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування

Рішення Одеської міської ради № 51-VIII від 03.02.2021 р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» №5 від 12.02.2021p. 


Сторінка створена: 2021.02.10 17:10