Рішення
Одеської міської ради
№ 293-VIII від 09.06.2021 р.

Про внесення змін до Регламенту Одеської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 02.12.2020 року № 1-VIII

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни до статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», внесені Законом України «Про внесення зміни до статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», а також зміну найменування Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Регламенту Одеської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 02.12.2020 року № 1-VIII:
1.1. Викласти пункт 5 статті 6 в новій редакції:
«5. Депутат у разі виникнення під час засідання ради, постійної комісії, до складу якої він входить, конфлікту інтересів публічно повідомляє про це відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень таким органом.
Якщо неучасть депутата у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, постійної комісії, депутат, у якого наявний конфлікт інтересів, бере участь у прийнятті радою, постійною комісією рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання відповідного колегіального органу.
Інформація щодо повідомлення депутатом на засіданні ради, постійної комісії про конфлікт інтересів обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, постійної комісії».
1.2. Викласти пункт 17 статті 25 в новій редакції:
«17. У разі виникнення під час участі у засіданні ради конфлікту інтересів міський голова, секретар ради, депутат публічно повідомляють про це на засіданні ради та не беруть участі у розгляді, підготовці та прийнятті нею рішень.
Якщо неучасть осіб, зазначених в абзаці 1 пункту 17 цієї статті, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання ради.
Інформація щодо повідомлення міським головою, секретарем ради, депутатом на засіданні ради про конфлікт інтересів обов’язково вноситься до протоколу засідання ради».
1.3. Замінити у тексті слова «департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради» словами «Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради» у відповідних відмінках.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2021.06.15 11:28