Рішення
Одеської міської ради
№ 292-VIII від 09.06.2021 р.

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Одеської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 02.12.2020 року № 2-VIII

Відповідно до статей 25, 47, пункту 111 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою забезпечення можливості проведення дистанційних засідань постійних комісій Одеської міської ради в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Положення про постійні комісії Одеської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 02.12.2020 року № 2-VIII, доповнивши розділ ІІІ «Організація і порядок роботи постійних комісій» пунктом 24 наступного змісту:
«24. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), засідання постійних комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції (далі – дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
До порядку денного дистанційних засідань постійних комісій можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.
Рішення про дистанційне засідання постійної комісії доводиться до відома депутатів - членів постійної комісії і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена постійної комісії.
Дистанційне засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь, у тому числі у режимі відеоконференції, не менш як половина від загального складу комісії. У разі необхідності окремі члени постійної комісії під час засідання можуть перебувати у приміщенні разом з головуючим та секретарем дистанційного засідання постійної комісії. У разі необхідності та за згодою голови постійної комісії доповідачі з питань порядку денного дистанційного засідання можуть знаходитись у приміщенні разом з головуючим для надання відповідей на запитання членів постійної комісії або підключатися до засідання дистанційно.
Члени постійної комісії, які беруть участь у засіданні постійної комісії дистанційно, мають рівні права з членами постійної комісії, які беруть участь у засіданні постійної комісії особисто.
Ідентифікація членів постійної комісії та запрошених на засідання осіб, які беруть участь у засіданні постійної комісії дистанційно в режимі відеоконференції, здійснюється шляхом виведення зображення відповідної особи на екран та оголошення ним прізвища, ім’я та
по-батькові. Ідентифікацію проводить головуючий на засіданні постійної комісії або секретар, про що обов’язково зазначається в протоколі засідання.
Голосування членів постійної комісії, які беруть участь у дистанційному засіданні постійної комісії та знаходяться фізично у приміщенні з головою постійної комісії, здійснюється після оголошення головуючим початку голосування та прізвища члена постійної комісії шляхом оголошення членом постійної комісії свого волевиявлення словами «за», «проти», «утримався» або підняттям руки на відповідне оголошення голови постійної комісії слів «за», «проти», «утримався».
Голосування членів постійної комісії, які беруть участь у засіданні дистанційно в режимі відеоконференції, здійснюється після оголошення головуючим початку голосування та прізвища члена постійної комісії шляхом оголошення цим членом постійної комісії свого волевиявлення словами «за», «проти», «утримався» або підняттям руки.
Результати голосування членів постійної комісії встановлюються головуючим на засіданні постійної комісії, фіксуються секретарем та відображаються у протоколі дистанційного засідання постійної комісії.
Технічне та програмне забезпечення, а також запис дистанційного засідання постійної комісії здійснюється Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради.
Під час дистанційного засідання постійної комісії поточний контроль якості звуку і відео, контроль працездатності технічних засобів відеозапису шляхом спостереження за їх роботою здійснюється Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради спільно з Адміністративно-господарським департаментом Одеської міської ради.
Членам постійної комісії та особам, запрошеним до участі у засіданні постійної комісії, забезпечується можливість чути та бачити хід дистанційного засідання, доповідати, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати надані їм права членів постійної комісії.
Для здійснення запису всі учасники дистанційного засідання постійної комісії повинні висловлюватися голосно і виразно.
Використовувані (застосовувані) у дистанційному засіданні постійної комісії технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку.
Запис дистанційного засідання постійної комісії є невід’ємною частиною протоколу засідання постійної комісії».

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Сторінка створена: 2021.06.15 15:50