п/п
Зміст заходу
Термін
виконання,
роки
Виконавці
Джерело та обсяг фінансування,
(тис. грн.)
Загальний фонд бюджету
Бюджет 
розвитку
Спеціальний фонд бюджету
(у т.ч. залучені кошті)
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
1. Розробка та створення міжрегіонального освітнього порталу
1.
Закупівля техніки та програмного забезпечення
2007
Управління освіти та науки
29,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Проведення підготовчих робіт з оформлення сторінок порталу
2007
Управління освіти та науки
3,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Розробка необхідних 18 програмних модулів
2007
Управління освіти та науки
190,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Розробка системи адміністрування порталу
2007
Управління освіти та науки
20,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Підключення закладів освіти до системи
2007
Управління освіти
та науки
30,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Наладка системи
2007
Управління освіти та науки
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього:
 
 
274,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Створення умов для формування в учнів інформаційної культури
7.
Придбання і впровадження в систему навчання ліцензійного програмного забезпечення, мультимедійних навчаючих та контролюючих програм, електронних підручників тощо
2007-2010
Управління освіти та науки
60,0
60,0
60,0
60,0
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Проведення олімпіад з програмування, фестивалів мультимедійних робіт, конкурсів
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,0
 
3,0
 
3,0
 
3,0
9.
Забезпечення участі учнів закладів освіти міста в дистанційних Інтернет-проектах
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
Впровадження в навчання інноваційних технологій
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
Організація роботи літніх комп’ютерних шкіл
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
10,0
10,0
10,0
10,0
 
Всього:
 
 
60,0
60,0
60,0
60,0
 
 
 
 
13,0
13,0
13,0
13,0
  
3. Дооснащення та оновлення інформаційно-обчислювальних засобів та телекомунікативної техніки
в закладах та установах освіти
12.
Забезпечення повного технічного обслуговування комп’ютерної техніки в закладах та установах освіти
2007
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
50,0
 
 
 
13.
Створення міського комп’ютерного центру для обслуговування техніки як самостійної госпрозрахункової одиниці
2007
Управління освіти та науки
50,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.
Придбання мультімедійних проекторів та інтерактивних дошок
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
180,0
180,0
180,0
180,0
 
 
 
 
15.
Створення та підтримка Internet-сайту управління освіти і науки
2007-2010
Управління освіти та науки
12,0
12,0
12,0
12,0
 
 
 
 
 
 
 
 
16.
Забезпечення комп’ютерами методистів та спеціалістів управління освіти і науки
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
20,0
7,0
 
 
 
 
 
 
17.
Придбання та оновлення комп’ютерної техніки в закладах освіти
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
 
 
 
 
18.
Надання населенню платних послуг з комп’ютерної підготовки, різних форм позаурочної зайнятості молоді на базі комп’ютерних класів закладів освіти
2007-2010
Управління освіти та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього:
 
 
 
62,0
 
12,0
 
12,0
 
12,0
 
1200,0
 
1187,0
 
1180,0
 
1180,0
 
50,0
 
 
 
4. Створення і розвиток сучасної системи освіти із застосуванням компютерних технологій і дистанційного навчання
19.
Створення централізованого банку даних програмного і методичного забезпечення кабінетів інформатики
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.
Розробка програмного забезпечення вчителями інформатики та його розповсюдження
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
Проведення навчальних семінарів для вчителів інформатики
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
Навчання вчителів закладів освіти міста використанню комп’ютерної техніки при викладанні предметів навчального плану
2007-2010
Управління освіти
 та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.
Проведення конкурсів професійної майстерності вчителів інформатики
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
24.
Апробація і впровадження дистанційного навчання і тестування учнів шкіл
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.
Створення локальних мереж управління освіти і науки та районних відділів освіти 
 
2007
Управління освіти
та науки
 
30,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.
Придбання і установка сервера управління освіти і науки з виділеною лінією в Інтернет
2007
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
4,0
 
 
 
 
 
 
 
27.
Користування послугами Інтернет (для управління освіти і науки та районних відділів) 
 
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
8,0
 
8,0
 
8,0
 
8,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього:
 
 
38,0
8,0
8,0
8,0
4,0
 
 
 
5,0
5,0
5,0
5,0
5. Інформатизація процесів управління освітою
 
28.
Навчання адміністрації закладів освіти комп’ютерній грамотності
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.
Розробка програмного забезпечення для закладів і установ освіти з управлінської діяльності
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
10,0
 
10,0
 
10,0
 
10,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.
Придбання та впровадження пакетів адміністративних програм
2007-2010
Управління освіти
та науки
 
10,0
 
10,0
 
10,0
 
10,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.
Розробка та впровадження системи дистанційних нарад, проведення дистанційних відеоконференцій тощо
2007-2010
Управління освіти
 та науки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього:
 
 
 
20,0
20,0
20,0
20,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всього по заходах:
 
 
454,0
100,0
100,0
100,0
1204,0
1187,0
1180,0
1180,0
58,0
18,0
18,0
18,0

Сторінка створена: 2006.10.17 18:50