Рішення
Одеської міської ради
№4233-VI від 17.12.2013р.

Про передачу у власність шляхом продажу

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ»

земельної ділянки несільськогосподарського призначення

площею 0,0211 га, що знаходиться в оренді ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ», за адресою:

м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, для рекон

струкції павільйонів під магазин продовольчих і супутніх

товарів та його подальшої експлуатації

Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ» (ідентифікаційний код 20952197) щодо продажу земельної ділянки площею 0,0211 га, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, що знаходиться в оренді товариства, для реконструкції павільйонів під магазин продовольчих і супутніх товарів та його подальшої експлуатації, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений - Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:44:003:0124), площею 0,0211 га, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, без урахування ПДВ, у розмірі 164 856 (сто шістдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят шість) гривень 41 копійка на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 26.04.2013 року).
 

2. Передати у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ» земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:44:003:0124) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, раніше надану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ» в оренду, площею 0,0211 га, за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, для реконструкції павільйонів під магазин продовольчих і супутніх товарів та його подальшої експлуатації.
 

3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ» (додається).
 

4. Доручити виконуючому обов’язки Одеського міського голови Бриндаку О.Б. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначену у п. 2 цього рішення.
 

5. Дія договору оренди землі, який зареєстрований у Управлінні Держкомзему у місті Одеса про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 14 березня 2012 року за № 511010004000086, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 2. цього рішення.
 

6. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ» протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.
 

7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 6 цього рішення з вини ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЬДІ» дане рішення може бути скасоване.

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

 
В.о.міського голови,
секретар міської ради                               О.Бриндак


Сторінка створена: 2013.12.26 18:34