Рішення
Одеської міської ради
№4255-VI від 17.12.2013р.

Про передачу у власність шляхом продажу приватному підприємству виробничо-комерційній фірмі «Трансмет» земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 1,1826 га, що знаходяться в оренді Приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Трансмет», за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), для реконструкції та подальшої експлуатації відкритого складу металоконструкцій, експлуатації ділянки тимчасового відстою та загрузки вантажного транспорту, експлуатації адміністративної будівлі та благоустрою прилеглої території

Згідно з Конституцією України, статтями 126, 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання Приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Трансмет» (далі – ПП ВКФ «Трансмет», ідентифікаційний код 31502410) щодо продажу земельних ділянок загальною площею 1,1826 га, що знаходяться в оренді, за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 1/3, для реконструкції та подальшої експлуатації відкритого складу металоконструкцій, експлуатації ділянки тимчасового відстою та загрузки вантажного транспорту, експлуатації адміністративної будівлі та благоустрою прилеглої території, звіт про експертну грошову оцінку розроблений ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість, а саме:
- земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:50:004:0014), площею 0,2558 га за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), без урахування ПДВ, у розмірі 552 042 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сорок дві) гривні на підставі експертної грошової оцінки (висновок № 1117 про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09.08.2013 року);
- земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:50:004:0015), площею 0,6086 га, за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), без урахування ПДВ, у розмірі 1 313 420 (один мільйон триста тринадцять тисяч чотириста двадцять) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта № 1117 про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09.08.2013 року);
- земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:50:004:0016), площею 0,3182 га за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), без урахування ПДВ, у розмірі 686 707 (шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот сім) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок № 1117 про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 09.08.2013 року).
2. Передати у власність шляхом продажу ПП ВКФ «Трансмет» земельні ділянки несільськогосподарського призначення із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, раніше надані ПП ВКФ «Трансмет» в оренду, а саме:
- земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:50:004:0014), площею 0,2558 га за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), для реконструкції та подальшої експлуатації відкритого складу металоконструкцій;
- земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:50:004:0015), площею 0,6086 га, за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), для експлуатації ділянки тимчасового відстою та загрузки вантажного транспорту;
- земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:50:004:0016), площею 0,3182 га за адресою: м. Одеса, пров. Петренка, 1/3 (нині вул. Миколи Гефта, 1/3), для експлуатації адміністративної будівлі та благоустрою прилеглої території.
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ПП ВКФ «Трансмет» (додається).
4. Доручити виконуючому обов’язки Одеського міського голови Бриндаку О.Б. підписати договір купівлі-продажу земельних ділянок, зазначених у п. 2 цього рішення.
5. Дія договору оренди землі, який зареєстрований у Управлінні Держкомзему у місті Одеса, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08 червня 2011 року за № 511010004000042, припиняється з дати державної реєстрації права власності на земельні ділянки, зазначені у пункті 2 цього рішення.
6. Укласти договір купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ПП ВКФ «Трансмет» протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.
7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 6 цього рішення з вини ПП ВКФ «Трансмет» дане рішення може бути скасоване.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

 

В.о.міського голови,
секретар міської ради                                  О.Бриндак


Сторінка створена: 2013.12.26 19:10
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/council/56627/