Рішення
Одеської міської ради
№4260-VI від 17.12.2013р.

 

Про внесення змін до положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011 р. 855-VІ 
 
 
 
 
 
Відповідно до пункту ЗО частини 1 статті 26, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 «Деякі питання діяльності терито­ріальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011 р. № 855-VІ (додаються).
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації змін до положення про комунальну установу «Терито­ріальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                     О. Бриндак
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№4260-VI від 17.12.2013р.
 
 
 
 
ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ
«ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
 КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ»,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА №15561050003035604 ВІД 09.08.2011 РОКУ
 
 
 Викласти пункт 3.1   розділу «Структура територіального центру» у наступній редакції:
«3.1. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
-   відділення соціальної допомоги вдома;
-   відділення соціально-побутової адаптації (реабілітації);
-   відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
-   відділення реалізації міських цільових програм.
У разі необхідності згідно з рішенням Одеської міської ради можуть створюватись інші підрозділи територіального центру, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам».
 Викласти підпункт 6.2.8 розділу 6 «Права та обов'язки терито­ріального центру» у наступній редакції:
«6.2.8. Розглядати в установленому порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів».
 Викласти підпункт 7.6.18 розділу 7 «Управління територіальним центром» у наступній редакції:
«7.6.18. Розглядає в установленому порядку пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї ^діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян».
Ці зміни є невід'ємною частиною положення про комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси.
 
 
Секретар ради                                                       О. Бриндак

Сторінка створена: 2014.01.08 19:54