Рішення
Одеської міської ради
№4245-VI від 17.12.2013р.

Про передачу у власність шляхом продажу Товариству з обмеженою

відповідальністю «РУЗАНА - ПЛЮС» земельної ділянки несільсько-

господарського призначення (категорія земель за цільовим призначенням

землі житлової та громадської забудови) загальною площею 0,2477 га,

за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 27, для експлуатації

Торгово-готельного центру з підземним паркінгом


Згідно з Конституцією України, пунктом 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «РУЗАНА - ПЛЮС» (далі – ТОВ «РУЗАНА - ПЛЮС», ідентифікаційний код 33799175) щодо викупу земельної ділянки загальною площею 0,2477 га, (категорія земель за цільовим призначенням землі житлової та громадської забудови) за адресою: м. Одеса, вул. вул. Катерининська, 27 для експлуатації торгово-готельного центру з підземним паркінгом, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений суб’єктом оціночної діяльності.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п. 1 рішення Одеської міської ради №3943-VI від 09.10.2013 року та виправити технічну помилку відносно площі земельної ділянки з 0,2744 га на 0,2477 га.


2. Затвердити вартість земельної ділянки,(кадастровий номер 5110137500:20:001:0056), загальною площею 0,2477 га, за адресою м. Одеса, вул. Катерининська, 27, без урахування ПДВ, у розмірі 2 966653, 36(два мільйони дев’ятсот шістдесят тисяч шістсот п’ятдесят три гривні 36 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 05.12.2013 року).


3. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «РУЗАНА - ПЛЮС» земельну ділянку загальною площею 0,2477га, несільськогосподарського призначення категорія земель за цільовим призначенням землі житлової та громадської забудови за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 27, для експлуатації торгово-готельного центру з підземним паркінгом.


4. Погодити проект дозволу купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення категорія земель за цільовим призначенням землі житлової та громадської забудови між Одеською міською радою та ТОВ «РУЗАНА - ПЛЮС» (додається).


5. Доручити в.о. Одеському міському голові Бриндаку О.Б. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.


6. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та ТОВ «РУЗАНА - ПЛЮС» протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.


7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 6 цього рішення з вини ТОВ «РУЗАНА - ПЛЮС» дане рішення може бути скасоване.


8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.


В.о. міського голови,
секретар міської ради                              О. Бриндак


Сторінка створена: 2014.01.09 19:08