Рішення
Одеської міської ради
№ 848-V від 26.01.2007


Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради

від 27.06.2006 р. № 39-V "Про затвердження міської програми "Чужих дітей не буває" на 2006-2010 роки"

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою розв'язання проблем дитячої бездоглядності, соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до міської програми "Чужих дітей не буває" на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006 p. № 39-V (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з науки та просвіти.


Міський голова Е. ГурвіцДодаток
до рішення

Одеської міської ради

№ 848-V від 26.01.2007


ЗМІНИ
до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 p. № 39-V
"Про затвердження міської програми "Чужих дітей не буває"
на 2006-2010 роки"


1. Розділ 2 "З метою матеріально-технічного забезпечення" доповнити пунктом 2.6:
" 2.6. Створити і забезпечити функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Постійно " Служба у справах дітей, управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, управління охорони здоров'я, управління освіти та науки, управління молодіжної та сімейної політики, управління фінансів Одеської міської ради"


2. Кошторис витрат на реалізацію міської програми "Чужих дітей не буває" доповнити:

 

 

Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Термін виконання
Орієнтовний обсяг фінансу-вання тис.грн.
У тому числі за рахунок:
Держа-вного бюджету
Обласного бюджету
Бюджету
м. Одеси
Інші джерела
п. 2.6.
Підтримання в
належному стані
житлових
будівель, які
знаходяться у
користуванні
дитячих будинків
сімейного типу
Управління
житлово-
комунального
господарства та
паливно-
енергетичного
комплексу
Одеської
міської ради
Постійно
з 2007 р.
 
2007
2008
2009
2010
470,0
 
 
170,0
100,0
100,0
100,0
 
 
470,0
 
 
170,0
100,0
100,0
100,0
 

 

Секретар ради                         О.А. Прокопенко


Сторінка створена: 2007.02.15 14:08