Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №1354-VIІ від 07.12.2016р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 288-VII від 03.02.2016р.

Про прийняття до коммунальної власності територіальної громади м. Одеси зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 77, 77/1, та передачу їх в оренду ТОВ «Інфокс»Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до листа товариства з додатковою відповідальністю «Виробниче будівельна-монтажне об’єднання «Одесбуд», враховуючи лист згоду філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», з метою забезпечення якісного надання житлово-комунальних послуг населенню м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади м. Одеси інженерні мережі водопостачання та водовідведення, що знаходиться на балансі товариства з додатковою відповідальністю «Виробниче будівельна-монтажне об’єднання «Одесбуд» та розташовані за адресою: м. Одеси, вул. Паркова, 77, 77/1, згідно з додатком 1.
2. Передати додатково в оренду ТОВ «Інфокс» інженерні мережі водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 77, 77/1, згідно з додатком 1.
3. Доручити Одеському міському голові укласти із ТОВ «Інфокс» додаткову угоду до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003 р. та підписати акт приймання-передачі згідно з додатками 2, 3.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.


Міський голова Г. Труханов

Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
№ 288-VII від 03.02.2016р.
 
Перелік
зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що приймаються до комунальної власності територіальної громади м. Одеси та додатково передаються в оренду ТОВ «Інфокс»
 
 
Адреса мереж водовідведення,    в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водовідведення
1
 
вул. Паркова, 77, 77/1
180
110
НПВХ
3 од., Д=100, сталь
1х2000, 1х1000
сб.ж/б
Водовідведення
1
вул. Паркова, 77, 77/1
143,5
300
а/цем
-
11х1000
сб.ж/б
2
46
200
а/цем
-
5х1000
сб.ж/б
3
900
500
а/цем
-
4х1000
сб.ж/б
 
 
 
Секретар ради                                                                          О.Ю. Потапський
 
 
 
  
 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
№ 288-VII від 03.02.2016р.
 
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р.
 
місто Одеса                                                                 «____»  ____________ 201_ року
 
             Одеська міська рада (далі – Орендодавець) в особі Одеського міського голови Труханова Г.Л., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс»                      (далі – Орендар) в особі директора Герасимчука М.О., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», на виконання рішення Одеської міської ради від _______________ № ______ уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:
1. Сторони домовилися включити до складу орендованого майна цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» інженерні мережі водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса,                                      вул. Паркова, 77, 77/1.
2. Разом із підписанням цієї додаткової угоди сторони зобов'язуються підписати акт приймання-передачі інженерних мереж водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса,вул. Паркова, 77, 77/1.
3. Орендна плата за додатково прийняті інженерні мережі водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 77, 77/1, становить                1 (одну) гривню на рік, згідно з п. 3.9 договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал».
4. Інші умови договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р., укладеного між Одеською міською радою та ТОВ «Інфокс», залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»                               від 17.12.2003р. і складена у 2-х (двох) примірниках для Орендодавця та Орендаря, відповідно, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами.
 
ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                               ОРЕНДАР:
Одеська міська рада                                             ТОВ «Інфокс»
Р/рахунок № 35424035001806 в Управлінні        Р/рахунок №26007311687301
Держказначейства в Одеській області                 в АБ «Пiвденний» м. Одеса
Код 04527359 МФО 828011                                  Код 26472133, МФО 328209
 
 
Міський голова                                                    Директор ТОВ «Інфокс»
 
_____________Г.Л. Труханов                                   _____________М.О. Герасимчук
 
Секретар ради                                                                        О.Ю. Потапський
 
Додаток 3
до рішення
Одеської міської ради
№ 288-VII від 03.02.2016р.
АКТ
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ
 
м. Одеса                                                                            «____» ____________201_р.                        
 
            Одеська міська рада в особі міського голови Труханова Геннадія Леонідовича та ТОВ «Інфокс» в особі директора Герасимчука Миколи Олександровича склали цей акт прийому-передачі про наступне:
Одеська міська рада додатково передає в оренду, а ТОВ «Інфокс» приймає наступні об'єкти:
Адреса мереж водовідведення,    в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водовідведення
1
 
вул. Паркова, 77, 77/1
180
110
НПВХ
3 од., Д=100, сталь
1х2000, 1х1000
сб.ж/б
Водовідведення
1
вул. Паркова, 77, 77/1
143,5
300
а/цем
-
11х1000
сб.ж/б
2
46
200
а/цем
-
5х1000
сб.ж/б
3
900
500
а/цем
-
4х1000
сб.ж/б
 
Залишкова балансова вартість мереж водопостачання та водовідведення за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 77, 77/1:
-        в/п – труби НПВХ: Д=110 мм, L=180 п.м – 107 905,32 грн.; ВК-2000мм из сб.ж/б – 15 972,68 грн., ВК-1000мм из сб.ж/б – 10 109,50 грн.;  ЗК-100мм –       890,00 грн.
-        в/в – труби а/цем: Д = 300 мм, L = 143,5 п.м – 91865,00 грн.; Д =200 мм, L= 46 п.м – 24850,00 грн.; Д=500 мм, L=90 п.м – 66660,00 грн.; одинадцять колодязів із сб.ж/б ВК-1000мм – 34320,00грн.; п’ять колодязів із сб.ж/б        ВК-1000мм – 15600грн.; чотири колодязя із сб.ж/б ВК-1000 мм – 12480,00 грн.
Загальна залишкова балансова вартість мереж, що передаються,   складає – 383 688,00 грн.
 
Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи сторін:
 
Одеська міська рада                                           ТОВ «Інфокс»
Р/рахунок № 35424035001806 в Управлінні       Р/рахунок №26007311687301
Держказначейства в Одеській області                 в АБ «Пiвденний» м. Одеса
Код 04527359 МФО 828011                                  Код 26472133, МФО 328209
 
Міський голова                                                    Директор ТОВ «Інфокс»
 
___________Г.Л. Труханов                                     ___________М.О. Герасимчук
 
 
 
Секретар ради                                                                          О.Ю. Потапський


Результати поіменного голосування депутатів Одеської міської ради VII скликання 


Сторінка створена: 2016.02.15 18:49