Рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
 
 
Про передачу зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13, в оренду ТОВ «Інфокс»

Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2011р. № 619, з метою підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на передачу в оренду ТОВ «Інфокс» інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13, згідно з додатком 1.

2. Доручити Одеському міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди від 17.12.2003р. про передачу додатково в оренду ТОВ «Інфокс» об’єктів згідно з додатками 2, 3, та відповідний акт приймання-передачі.

3. ТОВ «Інфокс» забезпечити розробку необхідної документації та ремонтно-відновлюючі роботи відповідно до вимог договору оренди цілісного майнового комплексу КП «Одесводоканал» від 17.12.2003р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.


Міський голова Г. Труханов 


 
  
 
Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
 
 
Перелік
зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що додатково підлягають передачі в оренду ТОВ «Інфокс»
 
 
Адреса мереж водопостачання та водовідведення, в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водопостачання
1
вул. Утьосова, 13
8
50
ПВХ
2 од. Д=50 мм
800х800мм
камінь
2
3,5
50
сталь
Водовідведення
1
 
вул. Утьосова, 13
42
150
кераміка
 
4 КК -       800х800 мм
цегла
2
68
200
кераміка
 
3 КК – 800х800 мм
черепашник
 
 
 
Секретар ради                                                                  О. Ю. Потапський
 
 
  
 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
 
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р.
 
місто Одеса                                                    “_____” _____________ 2014 року
             Одеська міська рада (далі – Орендодавець) в особі Одеського міського голови Труханова Г.Л., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (далі – Орендар) в особі директора Герасимчука М.О., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони»,  на виконання рішення Одеської міської ради від ________________ №__________ уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:
1.       Сторони домовились включити до складу орендованого майна цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» інженерні мережі водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13.
2.       Разом із підписанням цієї додаткової угоди сторони зобов'язуються підписати акт приймання-передачі інженерних мереж водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса,вул. Утьосова, 13.
3.       Орендна плата за додатково прийняті інженерні мережі водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13 становить 1 (одну) гривню, згідно з п. 4.2 додаткової угоди до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. № 1167-V.
4.      Інші умови договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р., укладеного між Одеською міською радою та ТОВ «Інфокс», залишаються без змін.
5.      Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»   від 17.12.2003р. і складена у 2-х (двох) примірниках для Орендодавця та Орендаря, відповідно, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6.      Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами.
 
ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                         ОРЕНДАР:
Одеська міська рада                                          ТОВ «Інфокс»
65004, м. Одеса                                                  04073, м. Київ
пл. Думська,1                                                     вул. Рилєєва, 10А
 
Одеський міський голова                                 Директор ТОВ «Інфокс»
_________________ Г.Л. Труханов                  ____________М.О. Герасимчук
 
Секретар ради                                                                           А. Ю. Потапський
 
Додаток 3
до рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
АКТ
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ
м. Одеса                                                             «____» ____________201_р.                        
         Одеська міська рада, в особі міського голови Труханова Геннадія Леонідовича та ТОВ «Інфокс» в особі директора Герасимчука Миколи Олександровича, склали цей акт прийому-передачі про наступне:
Одеська міська рада додатково передає в оренду, а ТОВ «Інфокс» приймає наступні об'єкти:
Адреса мереж водопостачання та водовідведення, в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водопостачання
1
вул. Утьосова, 13
8
50
ПВХ
2 од. Д=50 мм
800х800мм
камінь
2
3,5
50
сталь
Водовідведення
1
 
вул. Утьосова, 13
42
150
кераміка
 
4 КК -       800х800 мм
цегла
2
68
200
кераміка
 
3 КК - 800х800 мм
черепашник
Залишкова балансова вартість мереж водовідведення за адресою: м. Одеса,  вул. Утьосова, 13:
- в/п – трубопровід ПВХ – 800 грн.; трубопровід стальний – нульова, ВК – 100 грн., засувки – нульова;
- в/в – трубопровід Д=150 мм – 2150 грн.; 4 КК (цегла) – 560 грн.; трубопровід діаметр 200 мм – 3310 грн.; 3-КК (камінь) – 240 грн.
Акт приймання – передачі складено у двох примірниках.
Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи сторін:
 
Одеська міська рада                                           ТОВ «Інфокс»
Р/рахунок № 35424035001806 в Управлінні      Р/рахунок №26007311687301
Держказначейства в Одеській області                в АБ «Пiвденний» м. Одеса
Код 04527359 МФО 828011                                  Код 26472133, МФО 328209
 
Міський голова                                                    Директор ТОВ «Інфокс»
__________Г.Л. Труханов                                           ________М.О. Герасимчук
 
Секретар ради                                                                           А. Ю. Потапський
 

Сторінка створена: 2016.02.15 18:58