Рішення
Одеської міської ради
№ 286-VII від 03.02.2016р.
 
 
Про передачу зовнішніх інженерних мереж водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,13-А, в оренду ТОВ «Інфокс»

Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 13.12.2012р. № 418, з метою підвищення якості надання послуг з водовідведення населенню м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на передачу додатково в оренду ТОВ «Інфокс» інженерних мереж водовідведення, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко,13-А, згідно з додатком 1.

2. Доручити Одеському міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди від 17.12.2003р. про передачу додатково в оренду ТОВ «Інфокс» об’єктів згідно з додатками 2, 3, та відповідний акт приймання-передачі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.


Міський голова Г. Труханов 


 
Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
№ 286-VII від 03.02.2016р.
 
Перелік
зовнішніх інженерних мереж водовідведення, що додатково підлягають передачі в оренду ТОВ «Інфокс»
 
 
Адреса мереж водовідведення,    в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водовідведення
1
 
просп. Шевченко,13-А
45
200
кераміка
 
 
 
Секретар ради                                                                          А. Ю. Потапський
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
№ 286-VII від 03.02.2016р.
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р.
 
місто Одеса             «_____» _____________ 2014 року
            
Одеська міська рада (далі – Орендодавець), в особі Одеського міського голови Труханова Г.Л., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (далі – Орендар), в особі директора Герасимчука М.О., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», на виконання рішення Одеської міської ради від _______________ № ________ уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:
1. Сторони домовилися включити до складу орендованого майна цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» інженерні мережі водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко,13-А.
2. Разом із підписанням цієї додаткової угоди сторони зобов'язуються підписати акт приймання-передачі інженерних мереж водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса,просп. Шевченко,13-А.
3. Орендна плата за додатково прийняті інженерні мережі водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко,13-А становить 1 (одну) гривню, згідно з п. 4.2 додаткової угоди до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. № 1167-V.
4. Інші умови договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р., укладеного між Одеською міською радою та ТОВ «Інфокс», залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»  від 17.12.2003р. і складена у 2-х (двох) примірниках, для Орендодавця та Орендаря, відповідно, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами.
 
ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                         ОРЕНДАР:
Одеська міська рада                                          ТОВ «Інфокс»
65004, м. Одеса                                                  04073, м. Київ
пл. Думська,1                                                     вул. Рилєєва, 10А
 
Одеський міський голова                                      Директор ТОВ «Інфокс»
 
______________Г.Л. Труханов                         ___________М.О. Герасимчук
 
Секретар ради                                                                        А. Ю. Потапський
 
Додаток 3
до рішення
Одеської міської ради
№ 286-VII від 03.02.2016р.
 
АКТ
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ
 
м. Одеса                                                                       «____» ____________201_р.                         
 
            Одеська міська рада, в особі міського голови Труханова Геннадія Леонідовича та ТОВ «Інфокс» в особі директора Герасимчука Миколи Олександровича, склали цей акт прийому-передачі про наступне:
Одеська міська рада додатково передає, а ТОВ «Інфокс» приймає нижче перераховані об'єкти:
Адреса мереж водовідведення,    в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водовідведення
1
 
просп. Шевченко,13-А
45
200
кераміка
 
Залишкова балансова вартість мереж водовідведення за адресою:  м. Одеса, просп. Шевченко,13-А:
в/в – труба керамічна Д=200 мм, L=45 п.м – 483 тис. 03 грн.
Акт приймання-передачі складено у двох примірниках.
 
Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи сторін:
 
Одеська міська рада                                            ТОВ «Інфокс»
Р/рахунок № 35424035001806 в Управлінні       Р/рахунок №26007311687301
Держказначейства в Одеській області                 в АБ «Пiвденний» м. Одеса
Код 04527359 МФО 828011                                  Код 26472133, МФО 328209
 
Міський голова                                                    Директор ТОВ «Інфокс»
 
_____________Г.Л. Труханов                              _____________М.О. Герасимчук
 
 
Секретар ради                                                                          А. Ю. Потапський
 
 

Сторінка створена: 2016.02.15 19:08