Рішення
Одеської міської ради
№ 282 -VII від 03.02.2016р.
 
Про   надання   згоди   на   списання
з балансу управління   соціального
захисту населення та праці Одеської
міської ради основних засобів
 

Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», рішення Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI «Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної власності», у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Надати згоду на списання з балансу управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради основних засобів, непридатних до використання, згідно з переліком (додається).

2. Доручити управлінню соціального захисту населення та праці Одеської міської ради вжити заходів щодо розбирання (демонтажу) майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, та його оприбуткування як металобрухту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності. 

  

   Міський голова                                                                               Г. Труханов


 
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 282 -VII від 03.02.2016р.

 
ПЕРЕЛІК
основних засобів управління соціального захисту населення
та праці Одеської міської ради, непридатних до використання
 
№ з/п
Найменування основних засобів
Інвентарний номер
Рік випуску
Вартість, грн
Знос %
первісна
залишкова
1
Кран козловий-5т.
14
1977
18 528,00
0,00
100
2
Кран К-408
21
1989
54 450,00
0,00
100
3
Кран КБ-408
15
1980
49 041,00
0,00
100
4
Бетонна установка
25
1990
35 173,00
0,00
100
Всього:                                                     157 192,00
 
 
 
Секретар ради                                                              О. Потапський
  
 
 

Сторінка створена: 2016.02.16 14:08