Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу фізичній особі Імерцакі Віталію Костянтиновичу та фізичній особі Імерцакі Ліані Миколаївні земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0810 га, за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 114/1-А, для експлуатації та обслуговування будівлі кафе


Рішення
Одеської міської ради
№ 467-VII від 16.03.2016р.

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 87, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128, частиною 6 статті 186 Земельного кодексу України, з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи Імерцакі Віталія Костянтиновича та фізичної особи Імерцакі Ліани Миколаївни (далі – фізична особа Імерцакі В.К., ідентифікаційний номер, фізична особа Імерцакі Л.М.,ідентифікаційний номер) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,0810 га, за адресою: м. Одеса,
просп. Добровольського, 114/1-А, для експлуатації та обслуговування будівлі кафе, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ФОП Носаль К.С., звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ПП «БЮРО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність шляхом продажу земельної ділянки, площею 0,0810 га (кадастровий номер 5110137600:06:002:0065, категорія земель – землі житлової та громадської забудови), за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 114/1-А
(додаток 1).
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:06:002:0065), площею 0,0810 га, за адресою: м. Одеса,
просп. Добровольського, 114/1-А, у розмірі 894 000 (вісімсот дев’яносто чотири тисячі) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 16.02.2016 року).
3. Передати у спільну часткову власність шляхом продажу фізичній особі Імерцакі В.К. (частка 1/2) та фізичній особі Імерцакі Л.М.
(частка 1/2) земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:06:002:0065) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0810 га, за адресою:
м. Одеса, просп. Добровольського, 114/1-А, для експлуатації та обслуговування будівлі кафе.
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та фізичною особою Імерцакі В.К. та фізичною особою Імерцакі Л.М.
(додаток 2).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки за проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та фізичною особою Імерцакі В.К. та фізичною особою Імерцакі Л.М. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини фізичної особи
Імерцакі В.К. та фізичної особи Імерцакі Л.М., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов 


Сторінка створена: 2016.03.22 12:49