Рішення
Одеської міської ради
№ 456-VII від 16.03.2016р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради

від 16.04.2015 № 6508-VI «Про затвердження Міської програми

«Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII та інших законодавчих актів України, з метою забезпечення реалізації виконавчим органом Одеської міської ради на території міста Одеси повноважень органу реєстрації, передбачених Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку до рішення Одеської міської ради від 16.04.2015 р. № 6508-VI «Про затвердження Міської програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки», а саме:
- Пункт 7 розділу 1 «Паспорт Програми «Електронне відкрите місто» м. Одеси на 2015-2017 роки» Програми викласти в наступній редакції:
«7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, – 17 842,5 тис. грн. (із загального фонду – 9 453,8 тис. грн., із спеціального фонду – 8 388,7 тис. грн.), у тому числі за рахунок коштів бюджету міста Одеси – 17 842,5 тис. грн. За роками: 2015 рік – 6 554,0 тис. грн., 2016 рік – 8 677,5 тис. грн., 2017 рік – 2 611,0 тис. грн.»
- доповнити пункт 4.1 «Розробка та впровадження системи адміністративних послуг “Єдине вікно” м. Одеси» розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» абзацем шостим наступного змісту:
«- реєстру територіальної громади м. Одеси.»
- абзаци шостий – дев’ятий вважати абзацами сьомим - десятим відповідно.
- Таблицю 1 та 2 розділу 4 “Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми” викласти в новій редакції (додаток 1)
- Таблицю 3 та 4 в розділу 5 “Перелік заходів та завдань Програми” викласти в новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.


Міський голова                                 Г. Труханов

 

Додатки 1, 2 до рішення Одеської міськради

 
Сторінка створена: 2016.03.22 18:21