Рішення
Одеської міської ради
№ 1081-VII від 21.09.2016р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ
«Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»


Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 19-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2016 рік»:

1.1. Викласти в наступній редакції пункти 1, 2, 3 та 4 розділу І «Загальні положення» рішення:
«1. Визначити доходи бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 6 839 746,645 тис. грн. (додатки 1, 2), у тому числі:
- доходи загального фонду – 6 443 311,545 тис. грн., з них:
- освітня субвенція – 758 584,0 тис.грн.;
- медична субвенція – 670 066,5 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 1 128 450,045 тис. грн.;
- доходи спеціального фонду – 396 435,1 тис. грн., з них бюджет розвитку – 233 200,0 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 7 457 108,044 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 5 274 127,894 тис. грн., та видатків спеціального фонду – 2 182 980,150 тис.грн., за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).

3. Установити обсяг повернення кредитів до бюджету міста Одеси у сумі 242,5 тис.грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 180,0 тис.грн та повернення кредиті до загального фонду бюджету – 62,5 тис.грн; та надання кредитів з бюджету міста Одеси на 2016 рік у сумі 72 752,9 тис.грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету у сумі 250,0 тис.грн та надання кредитів із спеціального фонду бюджету у сумі 72 502,9 тис.грн (додаток 5).

4. Установити:
- профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 742 009,19 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 573 013,039 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів загального фонду;
- дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 1 858 867,95 тис. грн., джерелом покриття якого визначити: надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 1 742 009,19 тис. грн.; запозичення до бюджету розвитку міста Одеси – 3 191,804 тис.грн; залишки коштів спеціального фонду - 113 666,956 тис. грн. (в т.ч. залишки коштів бюджету розвитку – 107 890,291 тис. грн.; залишки коштів цільового фонду Одеської міської ради – 100,0 тис. грн.; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 5 676,665 тис. грн.).».
1.2. У пункті 11 розділу ІІІ «Фінансування та борг бюджету» рішення цифри «216 000,0» замінити на цифри «240 000,0».
1.3. У абзаці 3 пункту 21 розділу IV «Видатки бюджету» рішення цифри «1 900,0» замінити на цифри «2 600,0».
1.4. У додатки 1, 2, 3, 4, 7, 9 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, відповідно.
1.5. Додатки 3.1, 5, 6, 8 до рішення викласти у новій редакції згідно із додатками 7, 8, 9, 10, відповідно.
1.6. Доповнити рішення додатком 7.1 «Бюджет розвитку міста Одеси за переліком об’єктів (заходів), фінансування яких у 2016 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів бюджету міста Одеси, визначених на співфінансування» згідно із додатком 11 до цього рішення.
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова                               Г. Труханов

 

Додатки 1 - 10 до рішення

 Сторінка створена: 2016.09.27 16:59