Розпорядження
Одеського міського голови
№1189 від 08.12.2017 рокуПро надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 41 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 10 листопада 2017 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 2-м ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 1513201 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


Г. Труханов
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
№1189 від 08.12.2017 року
 
        СПИСОК
 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
         Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках
 
 
№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові одержувача
соціальної послуги
 
Сума,
грн
1.      
Дьомін Володимир Володимирович
10 000
2.      
Райле Роман Христофорович
15 000
Всього:
25 000
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко

Сторінка створена: 2017.12.12 14:37