Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1328 від 28.12.2017 р.

Про затвердження Плану заходів з реалізації реформи

системи охорони здоров’я м. Одеси у 2018 роціВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, ухваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р, Порядку створення госпітальних округів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932, Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2017 року № 821-р:

1. Затвердити План заходів з реалізації реформи системи охорони здоров’я м. Одеси у 2018 році (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 21 квітня 2016 року № 347 «Про створення робочої групи зі стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 
В.о. міського голови                           А. Орловський

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 28.12.2017 р.
№ 1328

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації реформи системи охорони здоров’я
м. Одеси у 2018 році 

 

№ з/п
Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
1. Заходи з реформування надання первинної медико-санітарної допомоги
1.1.         
Проведення аналізу роботи та стану матеріально-технічної бази центрів первинної медико-санітарної допомоги
Січень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.2.
Визначення нової мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги
Січень 2018 року
Профільний заступник міського голови, постійна комісія Одеської міської ради з питань охорони здоров’я, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.3.
Підготовка та внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень про реорганізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги в комунальні некомерційні підприємства
 
Січень 2018 року
Постійна комісія Одеської міської ради з питань охорони здоров’я, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.4.
Проведення консультацій з професійними спілками
Січень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.5.
Проведення реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги в комунальні підприємства (некомерційні)
Січень-червень 2018 року
Комісії з реорганізації, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.6.
Вирішення питання бухгалтерського обслуговування новоутворених комунальних підприємств (некомерційних)
Січень-червень 2018 року
Профільний заступник міського голови, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.7.
Проведення конкурсу на заняття посад директорів комунальних підприємств. Укладання відповідних контрактів
Березень-травень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.8.
Підготовка проектів рішень Одеської міської ради про затвердження передавальних актів центрів первинної медико-санітарної допомоги
Березень-травень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.9.
Реєстрація комунальних підприємств (некомерційних) – центрів первинної медико-санітарної допомоги
2018 рік
Комісії з реорганізації, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.10.
Підписання контрактів з Національною службою здоров’я України
Квітень- липень 2018 року
Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги
1.11.
Реєстрація декларацій з пацієнтами в електронній системі E-Health
Липень-жовтень 2018 року
Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги
1.12.
Приведення матеріально-технічної бази центрів первинної медико-санітарної допомоги у відповідність до Табелю оснащення
Січень-червень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
1.13.
Приведення у відповідність до норм та правил приміщень центрів первинної медико-санітарної допомоги
 
Січень-грудень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради
1.14.
Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо реформування первинного рівня надання медичної допомоги
Постійно
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги
1.15.
Переоформлення дозвільних документів новоутвореними комунальними некомерційними підприємствами
Липень-жовтень 2018 року
Керівники комунальних підприємств
1.16.
Забезпечення проведення інформаційної роботи для здійснення вільного вибору громадянами медичних працівників первинної медичної допомоги, включно з поширенням відповідної інформації серед населення та медичних працівників
2018 рік
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
2. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією
2.1.
Забезпечення лікарів можливістю працювати з електронною системою: комп’ютеризація ЦПМСД, встановлення ПЗ для роботи з              E-Health, навчання працівників роботі з E-Health
Січень-червень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
2.2.
Забезпечення реєстрації закладів центрів первинної медико-санітарної допомоги та медичних працівників центрів в єдиній  електронній системі обміну медичною інформацією
У місячний строк після видання наказу Міністерства охорони здоров’я України про тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги
2.3.
Забезпечення реєстрації пацієнтів в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією
У місячний строк після видання наказу Міністерства охорони здоров’я України про тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
2.4.
Запровадження видачі електронних рецептів за програмою реімбурсації вартості лікарських засобів, які входять до Національного переліку лікарських засобів
2018 рік
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
2.5.
Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників щодо використання єдиної електронної системи обміну медичною інформацією у закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу
2018 рік
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
3. Підготовка лікувально-профілактичних установ до реформування галузі
3.1.
Приведення приміщень багатопрофільних лікарень у відповідність до санітарно-технічних норм 
 
Січень-грудень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради
3.2.
Оптимізація структури, потужності, профілю та штатної чисельності лікувально-профілактичних установ
Січень-грудень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
3.3.
Приведення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень відповідно до Табелю оснащення
Січень-грудень 2018 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
3.4.
Проведення інформаційної роботи для роз’яснення змін у системі фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
2018 рік
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, керівники установ
4. Участь у започаткуванні діяльності госпітального округу
4.1.
Підготовка та внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення про делегування членів Госпітальної ради
Після створення Кабінетом Міністрів України Одеського госпіталь-ного округу
Постійна комісія Одеської міської ради з питань охорони здоров’я, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
4.2.
Участь у розробці багаторічних планів розвитку госпітального округу
Після створення Госпіталь-ної ради Одеського госпіталь-ного округу
Члени Госпітальної ради, постійна комісія Одеської міської ради з питань охорони здоров’я, профільний заступник міського голови, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
5. Інші заходи, пов’язані з реформуванням галузі охорони здоров’я
5.1.
Підготовка та внесення на розгляд Одеської міської ради проектів рішень про створення спостережних рад в закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного рівня
Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України Порядку утворення, прав та обов’язків спостереж-ної ради та Типового положення про неї
Постійна комісія Одеської міської ради з питань охорони здоров’я, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

 

 
 
Керуюча справами                                               О. Оніщенко

Сторінка створена: 2017.12.29 13:43