Внесено зміни розпорядженням № 175 від 17.03.2021 р.
Внесено зміни розпорядженням № 280 від 01.04.2020 р.
Внесено зміни розпорядженням № 447 від 28.05.2019 р.
Внесено зміни розпорядженням № 975 від 02.11.2018 р.
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 297 від 25.04.2018 р.
 
Про створення міської координаційної ради з питань сім'ї,
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми
 
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про забезпечення та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», з метою координації зусиль щодо створення соціальних та економічних умов для належного функціонування й розвитку сім’ї як основи суспільства, підвищення статусу жінок у суспільстві, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми:
 
1. Створити міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми і затвердити її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (додаток 2).
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щорічно до 15 січня наступного року, що настає за звітним, інформувати Одеську міську раду про роботу координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
                                                                                              
 
   Г.Труханов
 
Додаток 1
                                                                                              до розпорядження
                                                                                              міського голови
                                                                                              від 25.04.2018 
№297
 
 
 
СКЛАД
міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї
та протидії торгівлі людьми
 
Бедрега
Світлана Миколаївна 
- голова координаційної ради, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Китайська
Олена Петрівна
- заступник голови координаційної ради, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
Довганюк
Іванна Іванівна
 
- секретар координаційної ради, головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи управління фінансово-господарського забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
Члени координаційної ради:
 
 
- перший заступник директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
 
- заступник директора департаменту – начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
 
 
- начальник відділу загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 
 
- начальник відділу соціальної роботи у Малиновському районі Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 
 
- заступник начальника відділу соціально- правового захисту дітей та профілактичної роботи служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
 
- головний спеціаліст відділу соціально- правового захисту дітей та профілактичної роботи служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
 
- головний спеціаліст відділу забезпечення громадського порядку департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;
 
 
- заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області (за згодою);
 
 
- головний лікар комунальної установи «Одеський міський Центр здоров’я»;
 
 
- представник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);
 
 
- представник Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);
 
 
- керівник Центру гендерної освіти Одеського державного університету внутрішніх справ (за згодою);
 
Делієва
Наталя Вікторівна
- голова громадської організації «Асоціація жінок України «Дія» (за згодою);
 
Леонідова
Лілія Василівна
 
- депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Семікоп
Тетяна Євгенівна
- голова правління громадського руху «Віра, Надія, Любов» (за згодою).
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 
 
 
                                                                                              Додаток 2
                                                                                              до розпорядження
                                                                                                       міського голови
                                                                                                       від 25.04.2018
№297
                                                                                          
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї  та протидії торгівлі людьми
(далі – Положення)
 
1. Міська координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою координації діяльності з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми.
 
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та цим Положенням.
 
3. До складу Ради входять депутати Одеської міської ради, представники виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій, підприємств та установ.
 
4. Основними завданнями Ради є:
- сприяння здійсненню ефективної державної політики з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
- розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо впровадження державної політики з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв такої торгівлі;
- сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;
- інформування громадськості про стан реалізації державної політики з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
 
- розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;
- бере участь у розробленні проектів міських цільових програм, інших актів стосовно реалізації державної політики з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття;
- готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в місті Одесі;
- ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних та міських цільових програм, їх впливу на ситуацію у місті та досліджень з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
 
6. Рада має право:
- у разі потреби надавати міському голові пропозиції щодо створення  робочих груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) з метою ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради;
- запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
 
7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше одного разу на квартал.
 
8. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.
 
9. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень міського голови.
 
11. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації.
 
12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 

 


Сторінка створена: 2018.05.03 18:01