Внесено зміни розпорядженням № 825 від 18.09.2018 р.

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 726 від 17.08.2018 р.

Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі

чергового призову громадян України на строкову військову

службу у жовтні-листопаді 2018 рокуВідповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році»:

1. Районним адміністраціям Одеської міської ради:
1.1. Створити та затвердити персональний склад районних призовних комісій згідно зі статтею 16 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.2. Забезпечити районні військові комісаріати міста Одеси необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними дільницями, господарським майном, автомобільним транспортом згідно зі статтею 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.3. До 31 серпня 2018 року перевірити укомплектованість медичних призовних комісій відповідними фахівцями, стан облаштування призовних дільниць та їхню готовність до проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу. Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. Результати перевірок оформити актами, копії яких надати до департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради не пізніше 05 вересня
2018 року.
1.4. Довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів міста Одеси незалежно від підпорядкування та форм власності інформацію стосовно необхідності забезпечення ними своєчасного прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць згідно з вимогами частини 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.5. Забезпечити своєчасне сповіщення призовників про необхідність прибуття до військових комісаріатів керівниками житлово-експлуатаційних та інших організацій або підприємств і установ, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків згідно з частиною 9 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
1.6. Проінформувати департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради про підсумки чергового призову громадян України на строкову військову службу та про виконання плану відправок призовників до військ до 07 грудня 2018 року.

2. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
2.1. Визначити наказом директора перелік лікувальних закладів для медичного обстеження і лікування призовної молоді та розіслати його до районних призовних комісій до 31 серпня 2018 року.
Забезпечити виділення відповідними лікувальними установами міста Одеси лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу до складу районних призовних комісій на період з 01 жовтня до 31 листопада
2018 року. Відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» зазначені комісії забезпечити медикаментами, інструментарієм, медичним майном.
2.2. Проконтролювати виділення коштів для обстеження на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С» у призовників, що направляються до військ.
2.3. Зобов’язати керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я:
- до 31 серпня 2018 року подати до районних військових комісаріатів міста Одеси амбулаторні картки, форми 025-У, 025-1-У з обов’язковою відміткою про флюорографічне та електрокардіографічне обстеження з плівками, проведення щеплення від захворювань, а також іменні списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;
- стаціонарне та амбулаторне обстеження призовників проводити у десятиденний строк безкоштовно. Призовників, які за станом здоров’я придатні до військової служби і підлягають відправці до військ, обстежувати на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів гепатитів «В» і «С» та наркотичних захворювань;
- у лікувальних закладах, де здійснюється обстеження призовників, своїми наказами призначити посадових осіб, які особисто відповідатимуть за вказану роботу;
- відповідно до частини 8 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівникам медичних закладів під час проведення призову у триденний строк повідомляти відповідні районні військові комісаріати міста Одеси про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
- категорично заборонити заміну лікарів-фахівців – членів районних медичних комісій.

3. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області у період проведення призову громадян на строкову військову службу (жовтень-листопад 2018 року) забезпечити здійснення охорони громадського порядку на призовних дільницях.

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради та районними військовими комісаріатами у період проведення призову організувати на районних призовних дільницях проведення військово-патріотичних, культурно-масових заходів із залученням представників трудових колективів, учасників бойових дій, ветеранів війни та військової служби, українського козацтва.

5. Для контролю за підготовкою та проведенням призову, надання практичної допомоги районним призовним комісіям створити оперативну групу Одеської міської ради та затвердити її склад (додається).

6. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради:
6.1. Складом оперативної групи перевірити діяльність районних адміністрацій Одеської міської ради стосовно підготовки до призову, готовність районних призовних комісій та районних призовних дільниць до виконання завдань за призначенням; контролювати їхню роботу у ході призову. Про стан готовності до призову громадян України на строкову військову службу доповісти заступнику міського голови Котляру А.І. та Одеській обласній призовній комісії з наданням копій актів перевірок до
31 серпня 2018 року.
6.2. Доповідну записку за підсумками призову громадян України на строкову військову службу надати заступнику міського голови Котляру А.І. та Одеській обласній призовній комісії до 14 грудня 2018 року.

7. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради постійно висвітлювати у засобах масової інформації хід чергового призову громадян на строкову військову службу.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.


Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови 
від 17.08.2018 
№ 726 
 
 
СКЛАД
оперативної групи Одеської міської ради 
 
 

 

Зубов
Григорій Іванович
-
керівник оперативної групи – директор департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
 
Члени оперативної групи:
 
Бакал
Віктор Кирилович
-
завідувач сектору інфекційного контролю та імунопрофілактики відділу організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
Михайлов
Євген Михайлович
-
головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;
 
Сулейманов
Ігор Маратович
 
-
головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради; 
 
Штепа
Олександр Олексійович
-
заступник директора департаменту – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.
 

 

 
 
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко
 


Розпорядження Одеського міського голови №726 від 17.08.2018р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №38 від 31.08.2018 р.


Сторінка створена: 2018.08.21 11:23