Розпорядження
Одеського міського голови
№ 747 від 27.08.2018 р.

Про надання адресної одноразової

муніципальної допомоги на погашення

заборгованості з оплати житлово-комунальних послугВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VІІ, на підставі рішення комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, від 03 серпня 2018 року, протокол № 9:

1. Надати адресну одноразову муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальною сумою:
- 13 000 (тринадцять тисяч) грн згідно з додатком 1;
- 49 850 (сорок дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят) грн згідно з
додатком 2;
- 43 300 (сорок три тисячі триста) грн згідно з додатком 3.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 106 150 (сто шість тисяч сто п’ятдесят) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження фінансування перерахувати для погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг:
- АТ «Одесаобленерго» Центральний РЕМ − 1 500 (одна тисяча п’ятсот) грн;
- АТ «Одесаобленерго» Південний РЕМ − 4 000 (чотири тисячі) грн;
- КП «ЖКС «Порто-Франківський» − 3 000 (три тисячі) грн;
- КП «ЖКС «Хмельницький» − 4 500 (чотири тисячі п’ятсот) грн;
- КП «ЖКС «Черьомушки» − 1 000 (одна тисяча) грн;
- КП «ЖКС «Чорноморський» − 500 (п’ятсот) грн;
- КП «Теплопостачання міста Одеси» – 44 050 (сорок чотири тисячі п'ятдесят) грн;
- ОСББ «Дідріхсона, 27» – 3 000 (три тисячі) грн;
- ОСББ «Добровольського 151/4» − 1 300 (одна тисяча триста) грн;
- ОСББ «Малиновський, 71» − 2 400 (дві тисячі чотириста) грн;
- ТОВ «Одесагаз-постачання» − 28 400 (двадцять вісім тисяч чотириста) грн;
- ТОВ «Теплодім-3» − 3 000 (три тисячі) грн;
- ТОВ «УК «Ренесанс» − 3 000 (три тисячі) грн;
- філії «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 6 500 (шість тисяч
п’ятсот) грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови − директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
Г. Труханов

ДОДАТКИ 1-3 
Сторінка створена: 2018.08.28 14:29