Розпорядження
Одеського міського голови
№ 769 від 31.08.2018 р.
 
 
Про затвердження плану заходів щодо складання
проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік
 
 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75 Бюджетного кодексу України:
 
 
1. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік згідно з додатком.
 
2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради забезпечити виконання плану заходів, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
 
 
 
                                                                                    
Г. Труханов
 
 
                                                                 Додаток
до розпорядження
міського голови
від 31.08.2018  
№ 769
 
 
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік
 
з/п
Заходи
Строк
виконання
Виконавці
Контроль за виконанням
1.
Направити до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області та до Одеського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби запит стосовно розрахунків прогнозних надходжень до бюджету міста податків і зборів на 2019 рік
До 07 вересня 2018 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
                     
Орловський А.Й.
2.
Для проведення розрахунку податку на доходи фізичних осіб сформувати базу даних за 2015, 2016, 2017 роки та перше півріччя 2018 року по фонду оплати праці робітників, службовців, середній заробітній платі, кількості пільговиків з урахуванням норм Бюджетного кодексу України
До 17 вересня 2018 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Орловський А.Й.
3.
Скласти та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради:
 розрахунок надходження орендної плати за земельні ділянки в розрізі районів міста на 2019 рік;
 інформацію щодо земельних ділянок, які підлягають продажу у 2019 році, та прогнозних показників надходжень від їх продажу;
    розрахунок прогнозного надходження плати за оренду майна, приміщень у 2019 році;
    розрахунок прогнозного надходження плати за оренду цілісних майнових комплексів у 2019 році;
     розрахунок прогнозного надходження плати за оренду берегозахисних споруд у 2019 році;
   інформацію щодо кількості об’єктів комунальної власності, що підлягають відчуженню у 2019 році та очікуваного надходження коштів від їх відчуження
До  17 вересня 2018 року
Департамент комунальної власності Одеської міської ради
Рябоконь П.М.
4.
Скласти та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради розрахунок прогнозних надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів в розрізі платників та за адресами парковок у розрізі районів  у 2019 році
До 17 жовтня 2018 року
Комунальне підприємство «Одестранспарксервіс»
 
 
 
Котляр А.І.
 
5.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо прогнозного надходження коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси згідно з договорами пайової участі у 2019 році
До 17 вересня 2018 року
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Рябоконь П.М.
6.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо прогнозного надходження плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, у 2019 році
До 17 вересня 2018 року
Управління реклами Одеської міської ради,
комунальна установа «Одесреклама»
Одеської міської ради
 
Янчук О.Б.
 
7.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо прогнозного надходження плати за договорами за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у м. Одесі у 2019 році
До 17 вересня 2018 року
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
Янчук О.Б.
 
8.
Розробити та довести до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів
У двотижневий термін після отримання типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Орловський А.Й.
9.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради бюджетні запити  на 2019-2021 роки
До 14 вересня   2018 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
Заступники міського голови
10.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань Одеської міської ради на реалізацію проектів у 2019-2021 роках:
- «Розвиток міської інфраструктури»;
 - «Оновлення міського електротранспорту               м. Одеси»
До 14 вересня   2018 року
 
Комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси»
 
 
Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»
 
 
 
 
 
Вугельман П.В.
 
 
 
 
Котляр А.І.
 
11.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо здійснення платежів, пов’язаних з виконанням боргових зобов’язань Одеської міської ради за зовнішнім місцевим запозиченням відповідно до кредитного договору від 26 грудня  2016 року ESC 3/16 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Одеською міською радою у 2019-2021 роках
До 14 вересня   2018 року
Комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси»
 
Вугельман П.В.
 
12.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради перелік інвестиційних проектів на 2019-2021 роки (обсяг фінансового ресурсу), на реалізацію яких передбачаються кошти бюджету міста Одеси
До  
14 вересня   2018 року
Департамент економічного розвитку
Одеської міської ради
 
Вугельман П.В.
 
13.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію про соціально-економічний стан міста Одеси і прогноз розвитку міста Одеси на 2019 рік
До
10 жовтня 2018 року
Департамент економічного розвитку
Одеської міської ради
 
Вугельман П.В.
 
14.
Розробити та надати на розгляд Одеській міській раді проекти рішень щодо міських цільових та комплексних програм, фінансування яких передбачається  у 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Одеси, згідно з Порядком розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженим розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115
Вересень-грудень
2018 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
Заступники міського голови
15.
Опрацювати Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та врахувати  у проекті бюджету міста Одеси на 2019 рік відповідні показники
Жовтень-грудень
2018 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Орловський А.Й.
16.
Підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»
Жовтень-листопад
 2018 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Орловський А.Й.
17.
Провести громадські обговорення проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік
Жовтень-листопад
 2018 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
Орловський А.Й.
18.
Підготувати проект рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»
Листопад 2018 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
 
Департамент з організації роботи Одеської міської ради
Орловський А.Й.
 
 
Потапський О.Ю.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко
 
 
 

Сторінка створена: 2018.09.06 12:28