Розпорядження
Одеського міського голови
№ 930 від 24.10.2018 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 14 липня 2015 року № 646 «Про встановлення стипендії

Одеського міського голови учням загальноосвітніх

навчальних закладів м. Одеси»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підтримки обдарованої учнівської молоді у місті Одесі, реалізації її професійних, творчих, соціальних інтересів, стимулювання учнівської активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 14 липня 2015 року № 646 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси»:
1.1. У назві, тексті та додатках до розпорядження замінити слова «загальноосвітні навчальні заклади» на слова «заклади загальної середньої освіти» у відповідних відмінках.
1.2. Викласти додаток 1 до розпорядження у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 24.10.2018 р.
№ 930

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 14 липня 2015 року
№ 646

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови
учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси

1. Загальні положення

 

Положення про порядок встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси (далі – Положення) розроблено з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти міста Одеси, стимулювання учнівської активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності.

 

2. Порядок встановлення і виплати стипендії

 

2.1. Стипендія Одеського міського голови призначається для підтримки особливо обдарованих і талановитих учнів закладів загальної середньої освіти територіальної громади м. Одеси.
2.2. Кандидатами на стипендію Одеського міського голови можуть бути учні закладів загальної середньої освіти, які мають високий рівень навчальних досягнень, стали переможцями (І-ІІІ місце) всеукраїнських предметних олімпіад (не нижче ІІІ етапу), фінальних етапів конкурсу захисту учнівських робіт Малої академії наук, всеукраїнських інтелектуальних та творчих конкурсів та змагань.
2.3. Учні закладів загальної середньої освіти міста, які є стипендіатами більш високого рівня (всеукраїнського, обласного), нагороджені стипендією Президента України або Кабінету Міністрів України, не можуть бути кандидатами на нагородження стипендією Одеського міського голови.
2.4. Вимоги підпункту 2.3 не розповсюджуються на учнів закладів загальної середньої освіти міста у разі отримання ними стипендій (інших грошових винагород), встановлених благодійними фондами, приватними особами, підприємствами та організаціями.
2.5. Кандидати на отримання стипендії Одеського міського голови висуваються педагогічними радами закладів загальної середньої освіти м. Одеси за участю батьківської громадськості. Від одного закладу може бути висунуто не більше 2 кандидатів.
2.6. Стипендія Одеського міського голови призначається 20 учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси, як правило, 1 учню від закладу.
2.7. Стипендія Одеського міського голови становить 500 (п’ятсот) грн з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства України та сплачується щомісячно впродовж навчального року з вересня по грудень включно та з січня по червень включно на підставі відповідного розпорядження міського голови про її призначення.
2.8. Відбір кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови з числа висунутих педагогічними радами закладів загальної середньої освіти м. Одеси за участю батьківської громадськості закладів здійснюється комісією з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови.
2.9. Для визначення з числа кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови з числа висунутих педагогічними радами закладів загальної середньої освіти м. Одеси учнів утворюється комісія з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови, склад якої затверджено розпорядженням Одеського міського голови.

 

3. Робота комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови

 

3.1. Склад комісії з відбору кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови (далі – Комісія) формується з посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Одеської міської ради, керівників закладів загальної середньої освіти, представників громадськості.
3.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії.
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря, Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря з числа присутніх членів Комісії.
3.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.
3.4. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання) та підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головою на засіданні).
3.5. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (голови на засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заноситься до протоколу та окремим документом не оформлюється.
3.6. Рішення Комісії є підставою для підготовки департаментом освіти та науки Одеської міської ради відповідного проекту розпорядження міського голови про встановлення стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти м. Одеси.
3.7. Комісії до 01 липня поточного року департаментом освіти та науки Одеської міської ради надаються такі документи:
- подання керівника закладу загальної середньої освіти про висування кандидата на здобуття стипендії Одеського міського голови;
- протокол ради закладу загальної середньої освіти про висування кандидата на здобуття стипендії, що відображає навчальні досягнення учня та результати участі у роботі учнівського самоврядування, всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.
3.8. Стипендія Одеського міського голови призначається на конкурсній основі. При відборі кандидатів враховуються такі критерії:
- рівень навчальних досягнень учня;
- результативність участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах (не нижче обласного та всеукраїнського етапів);
- участь у роботі учнівського самоврядування.
3.9. Комісія раз на рік до 31 липня поточного року визначає кандидатів на отримання стипендії Одеського міського голови.
3.10. Підставою для припинення виплати стипендії Одеського міського голови учням закладів загальної середньої освіти є закінчення строку виплати стипендії, а також виїзд стипендіата на постійне місце проживання, навчання за межі міста.»
Керуюча справами                                                  О. Оніщенко


Сторінка створена: 2018.10.25 12:12