Розпорядження
Одеського міського голови
№ 961 від 31.10.2018 р.


Про надання допомоги гр. Кнеллєр М.І.

на організацію та проведення поховання чоловіка

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ, у зв’язку зі смертю чоловіка гр. Завеліона Олександра Ароновича, на підставі заяви гр. Кнеллєр Марії Ігорівни:

1. Надати допомогу гр. Кнеллєр Марії Ігорівні в розмірі 61 765 (шістдесят одна тисяча сімсот шістдесят п’ять) грн на організацію та проведення поховання чоловіка.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 61 765 (шістдесят одна тисяча сімсот шістдесят п’ять) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», на особовий рахунок № 35317068054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявниці, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


Г. Труханов


Сторінка створена: 2018.11.01 17:42