Розпорядження
Одеського міського голови
№ 980 від 02.11.2018 р.

 

 

Про призначення стипендії Одеського міського голови

студентам вищих навчальних закладів м. ОдесиВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 19 листопада 2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів м. Одеси», на підставі протоколу № 1 засідання комісії з призначення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів м. Одеси від 07 вересня 2018 року, з метою стимулювання наукового розвитку, творчості, посилення соціальної активності молоді:

1. Призначити з 01 вересня по 31 грудня 2018 року стипендію Одеського міського голови у розмірі 700 (сімсот) грн щомісячно наступним студентам вищих навчальних закладів м. Одеси:
- Вітенчук Катерині Олексіївні, студентці природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету;
- Кривешку Владиславу Сергійовичу, студенту факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія»;
- Маркевич Ларисі Сергіївні, студентці факультету «Технології вина та туристичного бізнесу» Одеської національної академії харчових технологій;
- Савшак Вікторії Олегівні, студентці факультету фізичної реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К.Д. Ушинського»;
- Хріщевій Олександрі Георгіївні, студентці економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
- Щербаковій Валерії Володимирівні, студентці медичного факультету № 1 (лікувальна справа) Одеського національного медичного університету.

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити виплату стипендії Одеського міського голови студентам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків із загального фонду в межах призначень, затверджених за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси на 2018 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.Г. Труханов


Сторінка створена: 2018.11.06 11:49